Standard Solutions Group

För att minska risken för oplanerade driftsstopp och olyckor är underhållsmålning lika viktigt som övrigt driftsunderhåll. Tidigare i år släpptes guiden SSG 1020 – Guide för att värdera behovet av underhållsmålning. En av personerna bakom den är Christian Arvidsson på Alucrom, FROSIO-inspektör som planerar, leder och utför ytbehandling. Läs mer om varför han tycker att du som jobbar med underhåll ska läsa guiden!

Vem har störst nytta av guiden SSG 1020?

– Alla stora bolag bör ha en ytskyddsansvarig, men den rollen saknas ofta i organisationerna. Om en sådan finns bör den personen läsa guiden, annars bör underhållschefer eller underhållsansvariga på olika avdelningar göra det. Guiden riktar sig till hela kedjan och även underhållspersonalen bör läsa den, men det måste starta uppifrån. De ledande positionerna kan med fördel ge guiden till underhållspersonalen och visa att ”ser ni något som liknar detta måste ni säga till”.
Framförallt kan guiden användas på större industrier med mycket ytbehandlat gods både ute och inne, men även mindre företag har nytta av den, om de så bara har en ytbehandlad trappa som de vill ska hålla länge. Även om industrin är den stora målgruppen så kan den också användas av andra anläggningsägare och fastighetsägare.

Varför ska man läsa SSG 1020?

– Den största vinsten för anläggningsägaren är att man tjänar pengar på att ha koll på ytskyddet. Om man gör underhållsmålning i tid blir det billigare och materialet håller längre. Det är viktigt att ha koll på åldrandeprocessen från det att den första ytbehandlingen görs. Ofta har man dålig koll på vad man får i sina projekt. Det är viktigt att man ser till att man får det som står i standarden.
Guiden är ännu viktigare att läsa om det tidigare ytbehandlingsarbetet inte är rätt gjort. Efter 10 år kan dåligt ytbehandlat gods se ut på samma sätt som bra ytbehandlat gods ser ut efter 40 år. Är allt rätt gjort kan man göra mindre åtgärder som att tvätta, punktblästra och måla, istället för att byta ut stålet och göra om hela ytbehandlingsprocessen. Det är viktigt att beslutsfattare känner till detta, för vi som kan området blir sällan tillfrågade i tid.
Det finns även en säkerhetsaspekt kopplad till underhållsmålning, i och med att saker kan rosta sönder och ramla ner om man inte gjort underhållet i tid.

Vilka är de vanligaste problemen kopplade till underhållsmålning?

– Man gör det alltid för sent. Avdelningschefer och underhållsansvariga har ofta många ansvarsområden att hålla reda på, så när de ser att något är rostigt har det ofta gått för långt. Jag skulle vilja att man börjar besiktiga stålstruktur så att man kan fånga upp problemen när de är på första stadiet. När det börjar se dåligt ut är det för sent. Det är också viktigt att ha en långsiktig plan för underhållet, exempelvis en femårsplan som vi beskriver i guiden.

Problemet med ytbehandling är att det är ett ganska smalt område, många vet inte hur viktigt det är att det blir rätt. Underhåll fokuserar ibland mer på det maskinella och man glömmer konstruktionen som ska hålla upp det hela, även om den är lika viktig för att produktionen inte ska avstanna. Okunskap är det problem jag stångas mest mot, att andra inte ser det jag ser.

SSG 1020 ger riktlinjer och tips på hur underhålls- och driftpersonal kan bedöma korrosion som uppstått och planera sitt underhåll för att förebygga problem i framtiden. Guiden innehåller många bilder som visar exempel på hur korrosion kan se ut i olika stadier.

Läs SSG 1020