Standard Solutions Group

Agila team och systemförvaltning – är det en ”match”? Den frågan var temat på SSG:s föredrag på Systemförvaltning 2022 den 6–7 december i Stockholm.

Den 6–7 december anordnade NFI (Nordic Forum for Information) sin konferens Systemförvaltning 2022. Där fick SSG:s gruppchef inom IT, Tony Godin, chansen att berätta mer om SSG:s arbete.

Blir en organisation gladare av agila team?

SSG har de senaste åren förändrat sitt arbete med IT-utveckling och har med hjälp av Crisp tagit fram ett nytt arbetssätt med agila produktteam, där representanter från såväl IT som andra delar av verksamheten ingår.

På konferensen tog Tony bland annat upp frågan om det är så att en organisation blir gladare av agila team.

– Ja, jag skulle vilja påstå det, säger Tony. Det är vanligt att man resursoptimerar genom att låta människor flytta mellan flera uppdrag och projekt samtidigt vilket leder till att medarbetarna blir splittrade och tappar fokus. Vårt arbetssätt minskar stressen hos medarbetarna i och med att vi flyttar arbetsuppgifterna till teamet där man prioriterar vad som är viktigast att göra och inte tar in fler uppgifter än vi kan klara av i sprinten. Verksamhets- och IT-resurser gör tillsammans en bedömning om vad som är rimligt att hinna med.


Tony berättar om agila team och systemförvaltning
Bild: Tony Godin, SSG.

Fungerande utvecklingsprojekt och teknisk livscykelhantering

Tony berättade också om hur man i en IT-verksamhet kan få fungerande utvecklingsprojekt och teknisk livscykelhantering med agila team.

– Projektet kan användas som styrform och grund för finansiering. Organisering av arbetsuppgifterna görs bättre i det agila teamet. Genom att arbeta som vi gör får man bättre koll på läget. Jobbar man med samma produkt under längre tid så man blir bra på den. Att vi jobbar tillsammans är också en trygghet, det känns bättre att man inte är ensam i sitt arbete utan det är alltid någon som vet vad hur man kan göra, berättar Tony.

– I det agila produktteamet ansvarar du för produkten under hela dess livscykel, från att den skapas till dess att den också ska avvecklas. Om man ska förvalta den under lång tid ökar motivet att göra en långsiktigt hållbar lösning redan från början. Man får inte med kvalitetstänket på samma sätt om man pressas av snäva tidsramar och överlämnar förvaltningen till någon annan, fortsätter han.

Fantastiska resultat

Efter att SSG bytt arbetssätt har IT-avdelningens resultat på medarbetarundersökningen varit högre än någonsin.

– Jag upplever att medarbetarna är väldigt positiva och nöjda. Vi har en väldigt bra arbetsplats, det blev extra tydligt i medarbetarundersökningen som vi gjorde nyligen där vi hade ett fantastiskt fint resultat, avslutar Tony.

SSG växer snabbt och söker fler medarbetare som vill hjälpa oss att utveckla våra tjänster. Är du mer nyfiken på hur det är att arbeta med IT på SSG?

Läs mer här!