Standard Solutions Group

Äntligen kan vi presentera det nya helhetslyftet för SSG Entre grundkurs, Sveriges mest populära säkerhetskurs för entreprenörer inom industrin. Nu kommer du att uppleva kursen som mer tillgänglig då den fungerar direkt i mobilen, mer aktuell då industrin har sagt sitt gällande innehåll och en trevligare upplevelse för dig som användare.  Här är allt du behöver veta! 

SSG Entre Grundkurs är framtagen tillsammans med industrin och är givetvis fortfarande en industristandard inom entreprenörssäkerhet. Med cirka 400 000 entreprenörer och närmare 300 kravställande industrianläggningar i Sverige. Vi har tagit in feedback både från kursdeltagare och från våra kravställande anläggningar, utifrån det har vi utvecklat och förbättrat innehållet. 

Nu tillgänglig på olika enheter 

En stor och tydlig förbättring är att vi har sett över kursens användarupplevelse. Exempelvis har vi arbetat med gränssnittet vilket innebär att kursen nu är responsiv och går att genomföra inte bara på dator utan även på läsplatta eller mobil. Kursen innehåller interaktiva inslag och även flertalet nya funktioner. Bland annat är det enklare för dig som kursdeltagare att navigera mellan kapitel och hitta tillbaka till där du senast var. Nu får du också en hänvisning till var du hittar information som kanske behöver repeteras, om du till exempel behöver göra om kunskapstestet. 

Behöver inte gå om kurs 

Om du redan har en giltig SSG Entre Grundkurs behöver du inte förnya kursen nu. Den giltighetstid som du har gäller fortfarande. Däremot är det möjligt att repetera kursen och då är det den nya utgåvan du ser. 

Feedback från testgrupp

En testgrupp med entreprenörer från olika branscher har genomfört den uppdaterade kursen. I den avslutande, och frivilliga, utvärderingsenkäten svarade samtliga att kursen gav dem ökad kunskap om hälsa, miljö och säkerhet.  Några kommentarer från utvärderingen:

”En enkel och väldigt givande kurs. Kul o nyttig!”

”Precis rätt nivå av självtester, inlärningstest och slutprov.”


”En pedagogisk och informativ kurs.”

Se även