Standard Solutions Group

Inom kort kommer en helt ny funktion att lanseras för SSG On site. Under hösten har flera pilottester genomförts på flera anläggningar i Sverige och responsen har varit extremt positiv.

– Vi kallar modulen/funktionen för Workflow och den förväntas vara redo för omvärlden under andra veckan i december och kommer bli en viktig komponent i SSG On site för väldigt många, säger Markus Sjöholm, Produktchef för SSG On site.

Tillämpning av arbetstillstånd och tillstånd sker idag manuellt, på papper eller delvis digitalt, och kan ofta upplevas som komplicerat. Det är enormt resurskrävande och tappar allt för ofta sitt viktiga syfte. För ungefär ett år sedan samlades representanter ifrån olika delar av svensk industri med SSG för att tillsammans skapa en ny funktion för att digitalisera flödet för arbetstillstånd och tillstånd. Arbetsgruppen bestod av representanter från bland annat Freudenberg Home and Cleaning Solutions (FHCS) och Pfizer.

– När vi började titta på vår arbetstillståndsprocess så var det väldigt tydligt att den inte fungerade så bra som vi önskade. Den var väldigt pappersbaserad och krävde mycket administration. Vi upplevde att vi lägger så otroligt mycket tid och fokus på att hantera papper och samla underskrifter, säger Anna Håkansson, processingenjör på FHCS.

Att vara med i arbetsgruppen var en självklarhet

När Niclas Sterling, Brandskyddsansvarig på Pfizer i Strängnäs, fick frågan om de ville vara med i arbetsgruppen för att digitalisera arbetstillstånd var han inte sen på att tacka ja.

– Alla inom industrin har på ett eller annat sätt liknande utmaningar när det kommer till arbetstillstånd, det är något som verkligen kommit fram i arbetsgruppen. Jag är så otroligt tacksam att vi fick vara med, vi har suttit med utvecklarna och Markus i olika workshops som har varit väldigt lärorikt. SSG är dessutom väldigt duktiga på att lyssna på hur vi som anläggning upplever funktionen. Det är därför det här arbetet har varit så otroligt värdefullt för oss och de andra i arbetsgruppen, säger Niclas.

Frida Hedlund som är HSE-samordnare på FHCS såg även stora fördelar med Workflow.

– Vi tyckte att det lät jätteintressant och kände direkt att det här är någonting som vi behöver vara med och bidra till. Digitala arbetstillstånd skulle underlätta så himla mycket för verksamheten, vi slipper pappershögar med underskrifter, vi behöver inte springa runt och leta efter folk – bara en sådan sak, säger Frida.

 

”Det här är verkligen utvecklat av industrin, för industrin”
– Anna Håkansson, FHCS

Smidiga funktioner som löser mycket

Den viktigaste funktionen och syftet som arbetsgruppen kom fram till var att digitalt kunna generera, hantera och få överblick på anläggningens samtliga arbetstillstånd med tillhörande rutiner och checklistor.

– Det löser väldigt mycket i vår vardag att använda SSG On site och jag ser väldigt stora fördelar med att Workflow blir en funktion i appen. De egna checklistorna är också guld värd, säger Niclas.

Bild: Arbetsgruppen i Workflow

Säkrare, effektivare och spårbart

Förutom att arbetet och pilottesterna har varit väldigt lärorikt så ser Frida att Workflow på både kort och lång sikt kommer bidra till att anläggningarna själva kommer kunna lära sig ännu mer om deras egna processer och ge dem ett helt nytt underlag för att bli ännu säkrare.

– En sak som vi har pratat om den senaste tiden är just spårbarheten, vilken fantastisk möjlighet det är, att kunna blicka tillbaka i Workflow och se vilka risker hade vi sett inför det här arbetet? Innan har vi inte haft den möjligheten på samma sätt, säger Frida.

– Att Workflow dessutom finns tillgängligt i On site-appen, som fungerar för alla anläggningar, gör att vi som anläggning vinner så otroligt mycket på det. Våra entreprenörer som kommer hit är vana vid systemet, vilket i sin tur gör det säkrare och det går mycket fortare att få i gång arbetet. Så det finns så många fler fördelar med Workflow utöver en bättre säkerhet på anläggningen – det blir en trygghet för de externa att känna igen systemet – det tror jag är jätteviktigt, säger Anna.

Stort tack till alla i arbetsgruppen

– Vi är så enormt tacksamma för all den tid de lagt ner: inför, under och efter piloterna. När vi genomfört pilottesterna hos anläggningarna så har omhändertagandet varit i världsklass. Det är just i detta de här samspelet och i våra möten som vårt lärande verkligen får full effekt, när vi får träffa experter på respektive industri, lyssna och se med egna ögon hur vi kan hjälpa dem i deras arbete, säger Markus avslutningsvis.

Relaterat innehåll