Standard Solutions Group

I år kom nya EU-krav för personer som ska arbeta med diisocyanater, ett ämne som exempelvis är vanligt i täckfärg. Mats Nordin är konsult inom korrosionsskydd och arbetar bland annat med inspektion av målningsarbete och de utbildningar som krävs för att målningsarbete ska kunna utföras på ett säkert sätt. Här svarar han på några vanliga frågor.


Vilka berörs av de nya kraven som ställs inom EU?

– Alla som utför målningsarbeten där diisocyanater förekommer kan beröras av de EU-krav som nu börjat gälla, även de som leder arbetet. Enligt EU-kravet behövs bara utbildning om mängden diisocyanater går över en viss gräns. Vissa produkter ligger under gränsvärdet, men många väljer ändå att gå utbildningen så att man inte behöver tänka på vad som gäller för den specifika produkten utan kan utföra arbeten oavsett.


Har du några exempel på hur den nya lagstiftningen skiljer sig från det som gällt tidigare i Sverige?

– EU-kravet säger att alla som ska arbeta med eller leda arbete med diisocyanater ska ha gått en utbildning för detta, och att den ska förnyas vart femte år. EU:s utbildning är specifikt inriktad på diisocyanater. I Sverige har vi redan krav på en mer omfattande utbildning gällande alla typer av härdplaster. Den behöver också förnyas vart femte år.


Vad kan vara viktigt att tänka på inför målningsarbetet?

– Var ute i god tid! Det uppstår ofta problem eftersom många utländska entreprenörer inte riktigt vet vilka krav som finns. För att få lov att jobba behöver man inte bara den utbildning som EU ställer krav på, utan också den svenska utbildningen om kemiska arbetsmiljörisker (härdplastutbildningen). Man behöver också göra en medicinsk kontroll som visar sjukdomshistorik, allergier, nedsatt lungfunktion med mera och få ett tjänstbarhetsintyg. Ofta saknas detta och det kan vara bökigt att skaffa fram. Sedan har många redan gjort någon typ av utbildning och medicinsk kontroll, men det kan vara svårt att veta om de motsvarar det som krävs i Sverige. Det är viktigt att tänka på detta i god tid, men det är vanligt att de som ska utföra jobbet redan är i Sverige och innan man får allt rätt kan det bli ett kraftigt avbräck i tidsplanen vilket ger sura miner.

Läs mer om kraven i den nya guiden SSG 2130 – ”Säkert målningsarbete – krav på utbildning och medicinska kontroller.” Guiden har tagits fram i samarbete mellan SSG:s säkerhetskommitté, ytskyddskommitté och SSG:s arbetsmiljöexperter.

Läs SSG 2130