Standard Solutions Group

Som jag skrev i augusti har det under många år pågått ett stort arbete på Arbetsmiljöverket med fokus på översyn av föreskrifter och dess allmänna råd. I september beslutades den nya regelstrukturen och från och med 16 oktober finns föreskrifterna publicerade i dess nya form och i sin nya struktur på av.se. Nu har du snart ett år på dig att förbereda dig innan de nya reglerna börjar att gälla 1 januari 2025.

Det här blir skillnaden

Målet med den nya regelstrukturen är att göra det lättare att hitta, förstå och använda Arbetsmiljöverkets regler samt att det ska vara ett tydligare och mer sammanhållet regelverk.

Dagens 67 föreskriftshäften blir 15 och det är dit de 2 300 regelparagraferna har sorterats in i en ny struktur.

Det du ska tänka på är att skyddet för arbetstagarna fortfarande är detsamma som med dagens gällande regler. Det betyder att de förtydliganden och förändringar som har gjorts inte är tänkta att förändra arbetsmiljöansvar och kravnivåer för er arbetsgivare.

För dig som är byggherre, projektör, byggarbetsmiljösamordnare samt tillverkare av monteringsfärdiga byggnader eller anläggningar tillkommer dock nya regler. Föreskriften heter ”Projektering och byggarbetsmiljösamordning – grundläggande skyldigheter (AFS 2023:3)” och den syftar till att förebygga ohälsa och olycksfall som kan uppstå under bygg- och bruksskedet.

Föreskrifterna har hittills funnits i pappershäften och i pdf-format med orange omslag. Föreskrifterna fortsätter att finnas i tryckt form, men nu digitaliseras också det nya regelverket. Det blir enklare att söka och hitta de relevanta reglerna, även via andra enheter som till exempel mobil och surfplatta.

Språket i texterna är förenklat för att öka enhetligheten och begripligheten.

De allmänna råden, vilka kan beskrivas som generella rekommendationer om hur man tillämpar en specifik paragraf, kommer finnas direkt efter den paragraf de tillhör.

Fyra saker som gör dig redo

 • Gå in på www.av.se och se deras informationsfilmer och bekanta er med den nya strukturen.
 • Boka in er på Arbetsmiljöverkets webbinarium 9 november för en genomgång av regelförnyelsen i sin helhet och den 16 november med fokus enbart på Projektering och byggarbetsmiljösamordning – grundläggande skyldigheter (AFS 2023:3).
 • Se över era dokumenterade rutiner och uppdatera eventuella hänvisningar till gamla föreskrifter. Här finns en paragrafnyckel på av.se som hjälp.
 • Är du byggherre, projektör eller byggarbetsmiljösamordnare? Fördjupa dina kunskaper om Projektering och byggarbetsmiljösamordning – grundläggande skyldigheter (AFS 2023:3).
  De nya reglerna har tydligare bestämmelser kring följande:
  – förebygga risker så tidigt som möjligt i bygg-och anläggningsprojekt
  – övergripande organisera och skapa förutsättningar för en god arbetsmiljö
  – samordna och organisera bygg- och anläggningsprojekt
  – kontrollera och följa upp arbetsmiljöarbetet

Läs mer här: Regelförnyelse - Arbetsmiljöverket (av.se)

Ida Karlsson ler mot kameran

Kanske behöver ni ett bollplank för att ta nästa steg? Nu finns möjlighet till arbetsmiljörådgivning hos SSG. Skriv dina kontaktuppgifter nedan så hör Ida av sig!

SSG kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med SSGs dataskyddspolicy.