Standard Solutions Group

Svetsarbeten är en viktiga för industrianläggningar, men för att få de bästa resultaten och säkerställa en smidig arbetsprocess är det avgörande att beställare har en god förståelse för svetsningens komplexa värld. Just därför har en ny guide utvecklats för att öka beställarkompetensen och minska risken för fel och olyckor inom området.

Industriella svetsarbeten kräver kompetens och noggrannhet och det är viktigt att beställare har en god insikt i svetsprocessen för att kunna ta rätt beslut och säkerställa högkvalitativa resultat. För att öka förståelsen för detta finns nu SSG 3050 – Guide för svetskrav – svensk industris gemensamma tolkningar och riktlinjer

Bakom guiden finns en arbetsgrupp bestående av beställare, leverantörer och kontrollorgan som fokuserar på svetskrav inom industrianläggningar. Projektledaren Rickard Sjöblom betonar vikten av den nya guiden och arbetsgruppens insatser:

– Jag är otroligt stolt över den arbetsgrupp som har utvecklat denna guide. De har visat en enastående förmåga att samarbeta och översätta sin kunskap och erfarenhet inom svetsning till en lättförståelig och användbar guide. Den är ett kraftfullt verktyg som kommer att hjälpa beställare att fatta mer informerade beslut när det gäller svetsarbeten. Det kommer inte bara att gynna industrianläggningarna i form av bättre resultat och ökad säkerhet, utan det kommer också att bidra till att höja standarden inom industrin.

SSG 3050 är ett komplement till standarderna SS-EN ISO 3834, delarna 1-4, och SS-EN 1090-2. Tillsammans med standarderna ger guiden en tolkning av vad som är god teknisk praxis när det gäller svetsarbeten inom industriella anläggningar.
SSG 3050 tar upp aspekter kring svetsning inom tryckkärlsdirektivet PED, Maskindirektivet, byggnadsverk och vad som kallas enklare smiden. Den riktar sig inte bara till de som är direkt involverade i svetsprocessen, utan också till beställare och projektledare som behöver en grundläggande förståelse för svetsarbeten.

Läs SSG 3050