Standard Solutions Group

2020 utsågs SSG:s isoleringsstandard SSG 7591 till den bästa i Europa när det gäller energibesparing. Nu har den uppdaterats, tillsammans med våra andra standarder för isolering av rörledningar, ventilationskanaler, rökkanaler och behållare. 

Hösten 2020 blev standarden SSG 7591 rankad som den ledande rörisoleringsstandarden i hela Europa när det gäller energibesparing. Detta framkom i en vitbok från European Industrial Insulation Foundation (EiiF).

Den utgåvan av SSG 7591 kom ut 2015, och nu finns en ny utgåva med nytt aktuellt innehåll. Information om utsläpp och ett nytt utseende är några förändringar sedan tidigare utgåva. Vi har även uppdaterat de tillhörande standarderna SSG 7595Isolering av rörledningar – detaljutföranden och SSG 7596Isolering av cisterner, torn och tankar – detaljutföranden.

SSG kommer även utöka utbudet av standarder för isolering av rörledningar, ventilationskanaler, rökkanaler och behållare, till att även omfatta kryogena och kalla installationer. De standarderna planeras bli publicerade under 2024.