Standard Solutions Group

Den svenska industrin står inför stora teknologiska, organisatoriska och institutionella förändringar. Omställningskraven är stora, bland annat ökad automatisering, digitalisering och integration av produktion och tjänster. Branschen har också utmaningar inom kompetensområdet.
– Kraven på tillstånd, certifikat samt behörigheter för att få utföra sina arbetsuppgifter ökar. Därför är det viktigt att det tas fram tjänster som hjälper entreprenörerna att få lägga tiden på sina jobb och inte mer administration, säger David Thelin, affärsutvecklare Skillnation på SSG.

Fler och fler yrkeskategorier pratar om kompetensutmaningen som redan är här. Det kommer bli svårare och svårare att hitta verifierad kompetens. Svenskt Näringsliv skriver om industrins betydelse för att Sverige ska kunna uppnå klimatmålen. Representanter från branscher inom industrin har uppgivit att 26–50 procent av alla medarbetare behöver vidareutbildas fram till 2045 för att de ska klara omställningen.  

30 000-40 000 ingenjörer har behov av kompetenshöjande insatser de närmaste fem åren inom fordonsindustrin, meddelar Business Region Göteborg. Samt att det även finns ett stort kompetensomställnings-behov inom kompetensområdena elektrifiering, AI och AD för att klara konkurrenskraften i framtiden.

Samverkan är enda lösningen

– Det finns mycket statistik som påvisar de omställningar och utmaningar som industribranschen står inför. En annan påtaglig utmaning är att en individs alla utbildningar, tillstånd, behörigheter, certifikat och kompetenser idag finns i flera system vilket gör det svårt att hålla koll på. Industriportalen var ett projekt som drevs av SSG tillsammans med partners från industrin med start i september 2021. Syftet med projektet var att lösa den utmaning som industrin har med kompetenser samlade på olika ställen.
Ur projektet har nu en ny tjänst vuxit fram utifrån det påtalade behovet som finns. Skillnation – en digital plattform som samlar industrins alla meriter och behörigheter på ett och samma ställe. Så att det blir enklare att hitta kvalificerad arbetskraft, och enklare att arbeta inom industrin.
– Vi har gått från ett utvecklingsprojekt till att nu börja bearbeta marknaden och rulla ut tjänsten till ett flertal bolag, säger David Thelin.

Gemensam standard krävs för kompetensprofilerna inom industrin

Ambitionen är att skapa en gemensam standard för verifierade kompetensprofiler. Samt bidra till industrins digitala omställning för att öka säkerheten, kvaliteten och effektivisera processerna som finns idag.   

Som entreprenörsföretag blir du sökbar för industrin, genom att du visar upp vad dina anställda kan och verifierar att informationen är rätt. På så vis blir du mer attraktiv mot en möjlig uppdragsgivare. Dessutom får du en bra överblick över dina anställdas meriter och behörigheter, samt vilka giltighetstiderna som gäller för de.

Representerar du en industrianläggning kan du enkelt hitta rätt kompetenser hos dina samarbetspartners. Detta genom att entreprenörsföretagen delar med sig av sina meriter och behörigheter. På nolltid hittar du den kompetens som krävs för att utföra den typ av arbete som önskas.

Vill du veta mer om Skillnation? 

Läs mer här