Standard Solutions Group

Marcus Holmberg, CISO på SSG Standard Solutions Group, menar att IT-avdelningar traditionellt har tagit på sig ansvaret för cybersäkerhet, men att detta inte är tillräckligt. Så här kommer du längre i cybersäkerhetsarbetet.

I den digitala eran står industrianläggningar inför en dubbel utmaning. Å ena sidan möjliggör digitaliseringen förbättrad produktion och ökad innovation genom Industri 4.0, men å andra sidan ökar sårbarheten för cyberattacker. För att adressera dessa utmaningar och skapa en säker och medveten verksamhetsmiljö fokuserar SSG på en holistisk strategi med betoning på teknik, människor och processer.

Marcus Holmberg, CISO på SSG Standard Solutions Group, menar att IT-avdelningar traditionellt har tagit på sig ansvaret för cybersäkerhet, men att detta inte är tillräckligt.

– Förändringen kan inte enbart vara teknikbaserad; det är genom människor som förändring sker i verksamheten. Cybersäkerhet är ett brett ämne och kan inte enbart delegeras till IT, det kräver att hela verksamheten har med sig det i sitt vardagliga arbete.

Tips om hur du kan förebygga cyberhoten ännu tidigare

Genom att implementera säkerhetskrav vid inköp och genomföra utbildningar som SSG Cyber Security blir medarbetarna medvetna om de förödande konsekvenserna en cyberattack kan medföra. Denna medvetenhet skapar förutsättningar för att hantera risker på ett strukturerat sätt och integrera cybersäkerhet i det dagliga arbetet. SSG Leveranskontrakt och SSG Cyber Security representerar två samverkande delar i en övergripande strategi för att säkra industriella verksamheter mot cyberhot. Genom att kombinera standardiserade kontrakt med medvetenhetsutbildning och praktiska verktyg för kravställning skapar SSG en holistisk och effektiv lösning för att hantera cybersäkerhet inom industrin.

SSG Leveranskontrakt

Ett viktigt verktyg för att säkerställa säkra och välreglerade affärsprocesser inom industrin är SSG Leveranskontrakt. Genom att erbjuda standardiserade kontrakt underlättar SSG för företag vid upphandling, inköp och leverans av industrianläggningar. Det senaste tillskottet, en cybersäkerhetschecklista, stärker detta kontrakt ytterligare genom att integrera säkerhetskrav vid inköp av system och tjänster. Denna innovation är särskilt relevant för att adressera de ökande hoten mot industriella styrsystem och för att säkerställa en genomtänkt cybersäkerhet redan i planeringsfasen.

Så kan du använda SSG Leveranskontrakt

SSG Cyber Security

För att stärka medvetenheten om cybersäkerhet och utveckla förmågan att hantera dessa hot på individnivå erbjuder SSG även en webbaserad kurs, SSG Cyber Security. Kursen är utformad för personer som vistas vid industriella anläggningar och betonar vikten av att förstå och hantera cybersäkerhetsrisker. Genom att inkludera ämnen som risker och sårbarheter, incidenthantering och beteendeförändring skapar kursen en bred förståelse för hur varje individ kan bidra till en säker verksamhetsmiljö.

Skaffa SSG Cyber Security