Standard Solutions Group

IT-osastot ovat perinteisesti ottaneet vastuun kyberturvallisuudesta, mutta kyberturvallisuuden uhkat ovat nykyään niin laaja-alaisia, että IT-osaston vastuu ei yksin riitä. Marcus Holmberg, SSG Standard Solutions Groupin tietoturvajohtaja, neuvoo, miten teollisuuden yrityksen voivat edistää kyberturvallisuutta.

Digitaalisella aikakaudella teollisuuslaitokset kohtaavat kaksinkertaisen haasteen. Toisaalta digitalisaatio mahdollistaa tuotannon tehostamisen ja innovaatioiden lisääntymisen Industry 4.0:n kautta, mutta toisaalta se myös lisää haavoittuvuutta kyberhyökkäyksille. Tämän vuoksi SSG keskittyy kokonaisvaltaiseen strategiaan turvallisen ja tietoisen liiketoimintaympäristön luomiseksi, jossa korostetaan teknologiaa, ihmisiä ja prosesseja.

Marcus Holmberg sanoo, että perinteisesti IT-osastot ovat kantaneet vastuun kyberturvallisuudesta, mutta se ei ole enää riittävää.

– Muutos ei voi olla pelkästään teknologiaperusteista; se tapahtuu ihmisten kautta liiketoiminnassa. Kyberturvallisuus on laaja aihe eikä sitä voida yksinomaan delegoida IT:lle, sillä se vaatii, että koko organisaatio ottaa sen mukaan päivittäiseen työhönsä.

 

Miten ehkäistä kyberuhkia vielä aikaisemmin

Kyberturvallisuuden taso nousee huomattavasti, kun tietoisuus uhkista on korkealla tasolla koko organisaatiossa. Työntekijöitä kannattaa kouluttaa ja lisätä tietoisuutta koulutusten lisäksi myös  turvallisuuskäytäntöjen avulla. Mitä paremmin työntekijät ovat perillä siitä, missä vaara voi vaania ja osaavat reagoida oikein mahdollisiin uhkatilanteisiin, sitä todennäköisemmin suurilta vahingoilta vältytään.

Monissa teollisuuden yrityksissä kulkee myös paljon ulkopuolisia ihmisiä, esimerkiksi tavarantoimittajia ja urakoitsijoita. Myös heitä varten kannattaa miettiä tarvittavat turvallisuustoimenpiteet ja perehdytys yrityksen kyberturvallisuuskäytäntöihin.

Kokonaisvaltainen lähestymistapa on paras tapa torjua uhkia, ennen kuin ne edes ovat konkreettisia.

 

SSG Cyber Security

SSG on suunnitellut verkkopohjaisen kurssin, SSG Cyber Security, lisäämään tietoisuutta kyberturvallisuudesta ja kehittämään ihmisten kykyä hallita näitä uhkia yksilötasolla.

Turvallisuusvaatimusten käyttöönotolla ja SSG Cyber Security -koulutuksilla työntekijöistä tulee tietoisia kyberhyökkäysten tuhoisista seurauksista. Tämä tietoisuus luo edellytykset riskien hallintaan järjestelmällisesti ja kyberturvallisuuden integroimiseen päivittäiseen työhön. Yhdistämällä standardoidut koulutukset ja käytännön työkalut vaatimusten asettamiseksi, SSG on luonut kokonaisvaltaisen ja tehokkaan ratkaisun kyberturvallisuuden hallitsemiseksi teollisuudessa.

Kurssi on suunniteltu kaikille, jotka työskentelevät teollisuuslaitoksissa, ja siinä korostetaan yksilön roolia kyberturvallisuusriskien ymmärtämisessä ja hallitsemisessa. Kattamalla aiheita kuten riskit ja haavoittuvuudet, tapahtumien hallinta ja käyttäytymisen muutos, kurssi luo laajan ymmärryksen siitä, miten jokainen yksilö voi edistää turvallista liiketoimintaympäristöä.

Lue lisää SSG Cyber Security -kurssista.