Standard Solutions Group

Det är tack vare våra arbetsgrupper som vi kan skapa användbara standarder. Varje år utses Årets arbetsgrupp, och 2022 gick vinsten till AG U10, som tagit fram guiden SSG 2017 – ”Bedömning av underhållsmässighet”.

SSG:s arbetsgrupper består av representanter från olika industrier som delar med sig av sin kunskap, sin tid och sitt engagemang i arbetet med att ta fram nya standarder. En av dessa grupper är AG U10, som under 2022 tog fram guiden SSG 2017. För det arbetet tilldelades de utmärkelsen ”Årets arbetsgrupp”.

Gruppen bestod av:

  • Krister Sundborg, AFRY
  • Magnus Öström, Rottneros
  • Rickard Thulin, Vattenfall

Rickard Sjöblom från SSG var processledare för gruppens arbete:

- Arbetsgruppen bestod av fantastiska personer som var supertrevliga och öppna i alla diskussioner och fokuserade på att skapa något för en bred publik. Det var många idéer som provades, skrotades och omprövades, precis som det ska vara i en innovativ grupp. Att gruppen sedan gjorde något hjärn-jobbigt till något enkelt att applicera för kontroll och beslutsstöd är naturligtvis en attraktionsfaktor, säger Rickard Sjöblom.

Viktigt att underhåll lyfts fram

Rickard Thulin från Vattenfall var en av deltagarna i arbetsgruppen:

– Det kom som en blixt från klar himmel att vi vunnit. Det känns väldigt roligt, och extra roligt att underhåll lyfts upp eftersom det ofta är lite bortglömt, säger han. Ofta tänker man nog att det är mycket roligare med det som är nytt. Men egentligen är ju det viktigaste att ta hand om det vi har, det går inte att komma ifrån att nyinvesteringar är dyra. Sedan innehåller ju underhåll faktiskt nyutveckling och anammande av ny teknik också.

Möjlighet att lära av varandra

Till vardags arbetar Rickard Thulin bland annat med att förbättra användandet av Vattenfalls affärssystem och med underhållsplaner för att de i sina vattenkraftverk få bättre överblick över hur de ligger till underhållsmässigt och investeringsmässigt. Han poängterar nyttan av att delta i en arbetsgrupp.

- För mig är det viktigt med input och influenser utifrån och även att få dela med sig av hur vi gör och tänker där jag jobbar. En mixad arbetsgrupp med olika personer med olika bakgrund är det ultimata, då får du en bra täckning. Man är ju relativt snäv i sin egen syn, man inser det när man är med i sådana här grupperingar. Det är ofta man tänker ”jaha, kan man göra så också?”, säger han.

Rickard Thulin har varit med i SSG:s arbetsgrupper tidigare och tycker att det är en bra arbetsform.

- Det är bra att vi kan lyfta ner en standard till en begriplig nivå med idéer och tankar. Jag tycker att vi genom SSG 2017 fick fram en ordentlig checklista som underlättar vardagen för många. Det är den stora behållningen, säger han.

SSG 2017 – en bra start för enklare underhåll

SSG 2017 är en checklista som kan användas under exempelvis upphandling eller konstruktion för att säkerställa att de objekt som finns på anläggningen kan underhållas på ett enkelt, säkert och effektivt sätt. Arbetsgruppen har fokuserat på att det ska vara enkelt att hitta brister, ge de bästa reparationsmöjligheterna och säkerställa att anläggningen har förutsättningar att hantera det underhåll som krävs.

- Det känns som att vi fått till en heltäckande grund. I gruppen pratade vi om att det alltid finns de som har drivit arbetet några steg djupare eller bredare. De som gjort det har kanske inte nytta av vår guide, utan det är framför allt de som för första gången ska börja tänka de här tankarna som kommer ha störst användning av SSG 2017. Det känns som en bra plattform att börja med, säger Rickard Thulin. 

Hjälper till att vidga vyerna

Han tror att SSG 2017 kan hjälpa många att hitta en gemensam bild att jobba utifrån.

- Inom många företag finns en splittrad grupp med någon enstaka specialist, men många som inte är lika bevandrade som är med för att vara en representant för sitt skrå. Jag tror att guiden kan underlätta för de grupperna. Man får en enkel processbild att samlas runt och det blir enklare att se vilka problem som finns, vad man vill uppnå och nyttan med det. Jag tycker att vi i SSG 2017 kunde få till det på ett relativt enkelt sätt med konkreta ord, säger Rickard Thulin. Han fortsätter:

- Det jobb som användarna gör med SSG 2017 kommer att ge en högre nivå runt underhållsproblematiken. Alla projekt ska tänka på så många områden idag, och då är det bra att ha något sådant här som stöttar upp. Många människor har sin specialistroll, men vi vill få en bredare helhet. Det är inte bara mitt område jag behöver tänka på, utan man behöver få en vidare bild, säger Rickard Thulin.

Rickard Sjöblom håller med:

- Som gammal konstruktör vet jag själv att det inte går att tänka på allt som ska hanteras efter det att konstruktionen är gjord. Man är så fokuserad på att lösa problemet framför sig att man lätt missar att det ska vara lätt att sköta om skapelsen. Därav tycker jag att SSG 2017 bör vara en naturlig del i granskningsrutinen för alla som vill överlämna eller ta över utrustning som ska vara ekonomiskt och arbetsmässigt försvarbar över tid.