Standard Solutions Group

Det är tack vare våra arbetsgrupper med representanter från industrin som vi kan skapa användbara standarder. Varje år utses Årets arbetsgrupp och 2023 gick vinsten till AG S22, som tagit fram guiden SSG 2130 – ”Säkert målningsarbete – krav på utbildning och medicinska kontroller”.

SSG:s arbetsgrupper består av representanter från olika industrier som delar med sig av sin kunskap, sin tid och sitt engagemang i arbetet med att ta fram nya standarder.

Under 2023 lämnade SSG Ytskyddskommitté ett önskemål till SSG Säkerhetskommitté om att skapa ett informationsmaterial om krav avseende målningsarbete med skadliga kemiska produkter. Det råder ofta stor förvirring kring vad som krävs gällande utbildning, medicinska kontroller och tjänstbarhetsintyg för de som ska utföra arbetet – särskilt för utförare som kommer från andra länder med andra krav. Christel Benke från SSG var processledare för arbetet:

– Det är roligt att vi kan hitta områden där olika kommittéer kan hjälpa varandra. När vi fick uppdraget från Ytskyddskommittén var vi inte helt klara med problemställningen, men när vi fått problembilden klar för oss så förstod vi att gruppen skulle kunna hjälpa till att förtydliga det något avancerade regelverket. Jag tror att personerna i arbetsgruppen själva blev mer medvetna om problemet med att förstå vilka krav som gäller. Att uppfylla kraven för säkert målningsarbete kan tyckas vara en snäv fråga, men det är ett stort problem där ute, säger Christel.

En gedigen genomgång av regelverken

Gruppen bestod av erfarna personer från olika industrier som har bidragit generöst i arbetet med att gå igenom gällande regelverk, både på EU-nivå och nationellt. En av dem var Thomas Hedman, tidigare medlem i SSG Säkerhetskommitté. Han arbetar som arbetsmiljöingenjör och EHS-koordinator på Quintus Technologies, där han bland annat sätter strukturen i arbetsmiljöarbetet och tar fram en plan för det. Hos sin tidigare arbetsgivare har han även arbetat med härdplastutbildningar – en av de utbildningar som tas upp i guiden SSG 2130.

– Jag har kört härdplastutbildningar i flera år och har bland annat kunnat bidra med den kunskapen i arbetsgruppen. När jag har haft utbildningarna har jag märkt att det är många som har svårt att hitta vad som gäller, och i och med Reach-förordningen som kom för en tid sedan finns det en del otydlighet kring hur man ska uppfylla kraven, säger Thomas.

Ida Karlsson, arbetsmiljörådgivare på SSG, var också med i arbetsgruppen.

– Det krävs rätt kompetens och ett ordentligt analysarbete för att reda ut vad som gäller vid hantering av de olika ämnena och vad skillnaden är mellan den befintliga svenska lagstiftningen och den uppdaterade Reach-förordningen. Thomas hade en bra grundstruktur som vi kunde utgå från och utveckla, där vi gjorde en kartläggning av olika ämnen och vad som gäller för arbeten där de förekommer.

Tydliga krav ger effektivare processer

SSG 2130 är ett hjälpmedel för att förstå vilka utförare som omfattas av krav på utbildning och medicinska kontroller beroende på vilka ämnen de kommer i kontakt med. Guiden riktar sig både till de som ska leda och de som ska utföra arbetet. Detta kommer förhoppningsvis underlätta för både svenska och utländska entreprenörer att förbereda sig inför sitt målningsuppdrag, så att målningsarbetet kan starta på utsatt tid.

– Guiden som vi har tagit fram kan bidra till att man kan komma framåt snabbare. Istället för att lägga resurser på att ta reda på vad som gäller kan man istället fokusera på utbildningen, säger Thomas. Det har varit jätteroligt att vara med i arbetet och jag tycker att guiden blev visuellt bra och att det blev tydligare vad som gäller. Det var roligt att se resultatet av gruppens arbete.

Läs mer om SSG 2130