Standard Solutions Group

Av nästan 90 nominerade bidrag var SSG Entre Grundkurs en av finalisterna och tävlade i kategorin Årets Uppskill/Reskill. Swedish Learning Awards anordnas årligen i syftet att rikta strålkastarna mot Sveriges bästa utbildningslösningar.

Processen bakom arbetet

SSG Entre Grundkurs är en trotjänare i SSGs kursutbud. Sedan den första lanseringen har över 400 000 entreprenörer gått den digitala säkerhetskursen för att lära sig grunderna i arbetsmiljö och säkerhet inom industrin. Syftet och målet med kursen är fortfarande den samma, men då det pedagogiska angreppssättet, tekniken och tonaliteten började bli föråldrad startade SGG i början av 2022 ett omfattande arbete med att modernisera den populära kursen.

– Vi tillsatte en arbetsgrupp som analyserade feedback från 17 000 kursdeltagare, och i samma veva genomförde vi djupintervjuer och enkätundersökningar med sakkunniga inom arbetsmiljö från svenska industrin. Det underlaget blev grunden för att göra kursen mer användarvänlig och tilltalande, både strukturellt, pedagogiskt och tekniskt, säger Linnéa Medelberg, gruppchef för SSGs e-learningverksamhet.

Under ett års tid arbetade teamet, i nära samarbete med representanter från svensk industri, med att uppdatera kursen. Vid årsskiftet 2022–2023 var det dags för nylansering. Kursen grundar sig fortfarande på samma standard, men vissa justeringar har gjorts i kunskapsmålen.

– Men den största skillnaden för kursdeltagaren är paketeringen av kursen, både innehållsmässigt och visuellt. Att erbjuda en tilltalande kurs inom arbetsmiljö och säkerhet, ett ämne som många kan uppfatta som svårt och tungt, för en bred målgrupp är en utmaning. Men genom att använda ett personligt tilltal, omfattande bildmaterial och interaktiva element har vi försökt möta behoven hos både industrin och deltagarna.

En förändring i kursen är den känsloladdade introduktionsfilmen. Den sätter tonen för hela kursen och tanken är att deltagarna ska känna att det är väl investerad tid att gå kursen.

”Kursen är jättebra utformad jämfört med tidigare versioner! Lätt att förstå och bra att kunna stoppa, gå tillbaka, läsa om.”

– Citat från kursdeltagare.

Fyra personer som står vid ett bord med sina datorer.

Känslan att vara finalist och framtidsutsikterna inom e-learning

Att vara finalist i tävlingen Swedish Learning Awards är en fjäder i hatten för SSG.

– Det är en namnkunnig jury som har bedömt vårt bidrag, som ställts mot många andra bidrag från helt andra branscher med andra förutsättningar. Det var fantastiskt att få träffa de andra finalisterna på en stor konferens om utbildning, förändringsledning och kunskapsöverföring.

SSG arbetar aktivt med att följa utvecklingen inom lärande och utbildning, och letar ständigt efter nya innovationer och lösningar som kan förbättra både kursutbudet och användarupplevelsen. Innehållet i kurserna kommer även fortsättningsvis tas fram i nära samarbete med industrin.

– Hela idén med SSG är att vi tillsammans ska hitta lösningar på gemensamma problem som finns inom hela industrin. Där är samarbetet a och o, och Entre Grundkurs är ett fint bevis på hur väl det fungerar.

Även fast de inte vann i tävlingen säger Linnéa att SSG Entre Grundkurs redan är en vinnare. Feedbacken från kursdeltagarna talar sitt tydliga språk och visar att kursen gör skillnad.

– Det inträffar alldeles för många arbetsplatsolyckor i Sverige, och industrin är inget undantag. Genom att erbjuda bland annat kunskap vill vi på SSG bidra till att fler människor kommer hem oskadda när arbetsdagens slut. 94 procent av kursdeltagarna svarar att de kommer arbeta säkrare efter att de gått SSG Entre Grundkurs. Det om något är en vinst.

porträttbild på Linnea Medelberg
 Linnea Medelberg är gruppchef för SSGs e-learningverksamhet.

Om Swedish Learning Association (SLA) och Swedish Learning Awards

SLA är det ledande nätverket i Sverige inom lärande, utveckling och förändring, där lärande är kärnan. Det är en helt ideellt driven organisation, som syftar till att erbjuda medlemmarna ett exklusivt nätverk med en unik kompetens för att utveckla former för kompetensutveckling och förändringsledning.

Föreningen grundades 2002 och har för närvarande ca 50 medlemsföretag. De har medlemmar från näringsliv, offentlig förvaltning och organisationer.

Swedish Learning Awards syftar till att rikta strålkastarna mot Sveriges bästa utbildningsköpare, lösningar och leverantörer. Tävlingen ska föra den svenska utbildningsbranschen framåt när det gäller genomslagskraft, idéhöjd, kvalitet och teknik. En placering i Swedish Learning Awards ska bäras med stolthet och inspirera andra. Företag och organisationer ska uppleva effekten av utbildning när den är som bäst.

läs mer om SLA här: swelearn.se