Standard Solutions Group

Risker

SSG 2100 – SSG Riskhanteringsmodell
SSG 2101 – Identifiering av riskkällor
SSG 2103 – Handlingsplan
SSG 2113 – Riskbedömning av trycksatta anordningar
SSG 2119 – Riskbedömning vid förändringsarbete
SSG 2122 – Riskbedömning: Hälsa – Personsäkerhet

Checklistor

SSG 2102 – Checklista: enkel riskinventering
SSG 2106 – Checklista: säkra stopp
SSG 2120 – Riskinventeringsblock
SSG 4520 – Elsäkerhetskanteringsblock
SSG 2114 – Checklista vid användning av arbetsutrustning enligt AFS 2006:4

Metoder

SSG 2109 – Arbetssäkerhetsanalys
SSG 2115 – Arbetsschema för säkerhetsgranskning: metod HAZOP
SSG 2116 – Arbetsschema för säkerhetsgranskning: metod What-if
SSG 2117 – Arbetsschema för säkerhetsgranskning: metod Grovanalys