Ingen ska behöva utsättas för ohälsa och olycksfall eller i värsta fall förolyckas på jobbet. Våra beteenden påverkar säkerheten både negativt och positivt. Lär dig hur en bra säkerhetskultur kan skapas och byggas upp i verksamheten, hur sambandet mellan attityder, beteenden och händelser hänger ihop. SSG Safety Culture väver även in viktiga delar som finns med i organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4), som berör just säkerhetskultur, den sociala arbetsmiljön och hur beteenden påverkar arbetsmiljön.

Tid
2 timmar
Typ
Webbaserad
Plats
Distans
Pris
500 kr

Kursens mål

Syftet är skapa förståelse och kunskap avseende sambandet mellan attityder, beteenden och koppling till konsekvenser. Den skapar ökad förståelse för hur du med ditt beteende kan påverka säkerheten både negativt och positivt och hur du motiveras att agera mer säkert. Målet är också att du ska förstå hur de organisatoriska och sociala aspekterna hänger ihop och påverkar arbetsmiljön, vilket stöd du har rätt till i ditt arbete och vikten av samverkan. Allt ligger till grund för att tillsammans skapa en god säkerhetskultur på arbetsplatsen.

Är du intresserad av SSG Safety Culture? Kontakta oss!

Målgrupp

SSG Safety Culture är framtagen för att ge medarbetare och ledare en bra uppfattning om vad säkerhetskultur handlar om och hur alla i verksamheten kan bidra. Målet är även att öka förståelsen för hur de organisatoriska och sociala aspekterna hänger ihop, hur de påverkar arbetsmiljön samt hur du lägger grunden för att medarbetarna tillsammans kan skapa en god säkerhetskultur på arbetsplatsen. Kursen riktar sig till alla anställda i en organisationer där säkerhetsaspekten är viktig, exempelvis i industrimiljö.

Kursens innehåll

Delar ur kursens innehåll är:

Genomförande

Kursen är webbaserad och korta faktaavsnitt varvas med bildspel, exempel, scenarios och pedagogiska övningar för att öka engagemanget hos eleven. Efter att eleven gått avklarat kursen kan ett diplom laddas ner. Godkänt resultat är giltigt i tre år.

 

     Så fungerar det


Kursdeltagare

Skriv in din kursdeltagarkod för att logga in. Har du inte blivit tilldelad kursen, vänligen kontakta din administratör.

Gå kurs


Kund hos SSG

Är du redan kund hos SSG finns kursen att tilldela om du loggar in i Mitt SSG, precis som när du tilldelar andra webbkurser.

Logga in


Ny kund

Om du inte är kund hos SSG sedan tidigare behöver du registrera ditt företag, för att sedan kunna tilldela kursen till dina anställda. 

Registrera företag

Vill du veta mer om kursen?

Använd formuläret nedan så kontaktar vår försäljningsavdelning dig inom kort.

Ska du gå kursen och behöver stöd eller råd? Kontakta vår supportavdelning.

SSG kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med SSGs dataskyddspolicy.

Läs även