Standard Solutions Group

Ange vilken eller vilka tjänster som du är intresserad av att veta mer om, samt dina kontaktuppgifter. Vi kontaktar dig inom kort!

SSG Academy

SSGs utbildningsverksamhet där vi erbjuder allt från utarbetning av kravspecifikationer till att genomföra utbildningar och konferenser. Läs mer om SSG Academy.

SSG Access

SSG Access är en tjänst för tillträdes- och kompetenskontroll för industrin för en bättre och säkrare arbetsmiljö.

SSG Entre

SSG Entre är en branschstandard för säkrare arbetsmiljö på industrianläggningar.

SSG Entre Grundkurs

SSG Entre Grundkurs är Sveriges mest populära säkerhetskurs för entreprenörer inom industrin och kravställs på över 250 industrianläggningar i Sverige.

SSG On site

SSG On site är en kommunikationstjänst med möjlighet att snabbt nå ut med relevant information till alla som besöker en anläggning.

SSG Produktdatabas

En strategisk resurs som hjälper företaget att få bättre ordning över sitt anläggningsregister och förrådssystem. Läs mer om SSG Produktdatabas.

SSG Registrerad leverantör

SSG Registrerad leverantör är en webbtjänst där kontakten och administrationen mellan beställare och leverantörer förenklas.

SSG Standarder

Standarder och anvisningar för konstruktion, upphandling, underhåll, montage och dokumentation av industrianläggningar. Läs mer om SSG Standarder.

Kontaktuppgifter