Har du frågor om ditt Accesskort?
Klicka här för att hitta svar på de vanligaste frågorna gällande Accesskortet. I vårt kundforum kan du även ställa frågor direkt till oss.

Tillträdeskontroll och bemanning inom industrin med SSG Access.

SSG Access är en tjänst för tillträdes- och kompetenskontroll för industrin med möjlighet till projektbemanning och elektronisk personalliggare. Med tjänsten kan en industrianläggning enkelt se att en entreprenör uppfyller kraven för att få utföra arbete, och även förenkla och automatisera inpassering. Med bemanningsfunktionen kan en anläggning registrera projekt och koppla entreprenadföretag, som sedan kan bemanna enligt anläggningens kompetenskrav. Därmed kan anläggningen se att de krav som ställs för att utföra arbete är uppfyllda.

Är du intresserad av SSG Access? Kontakta oss

Enkel och snabb inpassering

SSG Access förenklar kompetenskontrollen för industrianläggningen. Varje person som klarat någon av SSGs kurser tilldelas ett Accesskort, och när en entreprenör kommer till portvakten lägger denne sitt kort på kortläsaren. Uppfyller entreprenören kraven för arbete visas ett grönt ljus genom en kontroll i SSGs system. Detta ger en snabb och effektiv behörighetskontroll, som även kan automatiseras genom att Accesskortet används som inpasseringskort på anläggningen.

Har du frågor kring ditt Accesskort? Kontakta vår supportavdelning

Kontroll vid bemanning

I funktionen för bemanning kan ett entreprenadföretag bemanna ett projekt på uppdrag av en industri. Anläggningen registrerar projektet och kopplar entreprenadföretaget till det, där sedan projektet kan bemannas med önskade resurser. Anläggningen kan därmed se att nödvändiga kompetenskrav är uppfyllda, och administrationen och kontakten med företaget förenklas. Entreprenören kan sedan via som mobiltelefon checka in och ut i den elektroniska personalliggaren, som uppfyller Skatteverkets krav (SKVFS 2015:6).

Fungerar med övriga SSG-tjänster

SSG Access finns i två versioner, Access Standard och Access High. SSG Access Standard ingår i SSG Entrekonceptet, och tjänsten fungerar även sömlöst med alla kurser i SSG Academy. Även en anläggnings lokala kurser kan läggas in som krav för inpassering. SSG Access används idag på över 200 industrianläggningar i Sverige, och ger fördelar både för industrianläggningar och entreprenörer med förenklad tillträdes- och kompetenskontroll. Både anläggningen och entreprenadföretaget får god kontroll och uppföljning på vilka som utför arbete, helt enligt myndighetskrav.

Pris

  • SSG Access Standard - Tillträdeskontroll och SSG Accesskort: 0 kr.
  • SSG Access High - Bemanning och projekthantering: 20 000 kr per år.

 

Vill du veta mer om SSG Access?

Använd formuläret nedan så kontaktar vår försäljningsavdelning dig inom kort.

Har du frågor om ditt Accesskort? Kontakta vår supportavdelning.

SSG kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med SSGs dataskyddspolicy.