Har du frågor om ditt Accesskort?
Klicka här för att hitta svar på de vanligaste frågorna gällande Accesskortet. I vårt kundforum kan du även ställa frågor direkt till oss.

Logga in Informationsblad API för SSG Access Personalliggare

Tillträdeskontroll och bemanning inom industrin med SSG Access.

SSG Access är en tjänst för tillträdes- och kompetenskontroll för industrin med möjlighet till projektbemanning och elektronisk personalliggare. Med tjänsten kan en industrianläggning enkelt se att en entreprenör uppfyller kraven för att få utföra ett arbete. Kontroll sker med manuell tillträdeskontroll, proaktivt projektbemanning eller automatiserat via SSG Access API. Med bemanningsfunktionen kan en anläggning registrera projekt/underhållsstopp, koppla entreprenadföretag till projektet, vilket gör att entreprenörsföretaget enkelt kan bemanna enligt anläggningens krav. Därefter kan anläggningen i god tid se att alla entreprenörer uppfyller kraven, vilket bidrar till en effektivare inpassering vid exempelvis underhållsstoppets start. 

Är du intresserad av SSG Access? Kontakta oss

Enkel och snabb inpassering

SSG Access förenklar kompetenskontrollen för industrianläggningen då varje kursdeltagare som genomfört någon av SSGs kurser tilldelas ett Accesskort. När entreprenören kommer till anläggningen lägger hen sitt RFID-kort på kortläsaren och systemet verifierar att entreprenören uppfyller kurs- och företagskrav för anläggningen, vilket ger dig en snabb och effektiv kontroll. Anläggningen har även möjligheten att registrera Accesskortet som inpasseringskort till anläggningen.

Har du frågor kring ditt Accesskort? Kontakta vår supportavdelning

Förenklad funktion i mobilen

Uppföljningskontroller kan enkelt ske direkt i mobilen vid exempelvis en skyddsrond eller liknande tillfällen. Anläggnigen kan i SSG Access definera både ett externt och internt kurskrav, vilket möjliggör kontroll av både egna anställda och entreprenörer.

Vid registrering av närvaro i den elektroniska personalliggare använder entreprenören sin mobiltelefon för registrering av in- och utcheckning, funktionen uppfyller Skatteverkets krav (SKVFS 2015:6). Om entreprenören har glömt sin mobiltelefon så kan hen få hjälp med in- och utcheckning via portvakten eller motsvarande funktion på anläggningen.

Personalliggare direkt i mobilen!

Fungerar med övriga SSG-tjänster

SSG Access finns i två versioner, Access Standard och Access High. SSG Access Standard ingår i SSG Safety och används vid kravställning och uppföljning mot SSG Supplier samt alla kurser i SSG Academy, anläggningens lokala kurser kan även läggas in som tillträdeskrav. SSG Access används idag på över 300 industrianläggningar och ger fördelar både för industrianläggningar och entreprenörer med förenklad tillträdes- och kompetenskontroll. Både anläggningen och entreprenadföretaget får god kontroll och uppföljning på vilka som utför arbete, helt enligt myndighetskrav.

Pris

 

Vill du veta mer om SSG Access?

Använd formuläret nedan så kontaktar vår försäljningsavdelning dig inom kort.

Har du frågor om ditt Accesskort? Kontakta vår supportavdelning.

SSG kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med SSGs dataskyddspolicy.