Standard Solutions Group

Från och med den 1:a Jan 2024 uppdateras priser för tjänsten SSG Entre*, detta är inte bara en förändring baserad på ökade generella kostnader utan även då serviceavgiften nu inkluderar mer.

Obegränsad kursrevidering av lokal kurs

Oavsett hur många gånger per år som er anläggning önskar justera ert kursinnehåll så står SSG för eventuella tekniska förändringar som krävs kring uppdateringen baserat på att det genomförts tekniska förändringar kopplat till kursmall, funktioner med mera.

Kontinuerliga tekniska uppgraderingar

Kontinuerliga tekniska uppgraderingar av kursmall, funktionalitetstillägg och teknisk infrastruktur för den lokala kursen. Vi inkluderar nu helt enkelt alla sådana kostnader som en del av den årliga serviceavgiften och gör det enklare för er som anläggning att revidera den lokala kursen.

Utökad tillgänglighet och funktionalitet

SSG har högt fokus gällande tillgänglighet, för att kursportal och kursgenomförande skall vara tillgängligt under dygnets alla timmar, året runt och inte bara i Sverige utan även fungerande för entreprenörer som genomför kurser från andra länder i världen. Ändringen gör det enkelt för våra kunder som använder våra produkter globalt och från anläggningar i andra länder. 

Hög säkerhet gällande GDPR och generell informationssäkerhet

SSG tar fullt ansvar för alla registrerade personuppgifter tillhörande kursdeltagare, administratörer och tillträdeskontrollanter, gällande GDPR och generell informationssäkerhet. Att hantera detta korrekt är en viktig men komplicerad uppgift, vi tar kontinuerlig hjälp av ledande jurister inom GDPR för att kunder ska kunna känna sig trygga med att vi korrekt tolkar och följer regelverken. Vi är även certifierade enligt ISO27001 vilket kvalitetssäkrar vår informationssäkerhet över tid, detta då det krävs årliga revisioner utförd av extern revisor för att vi ska behålla certifieringen och vår höga nivå.

Utökad cybersäkerhet och skydd

På senare år har SSG satsat inom cybersäkerhet vilket innebär att vi kontinuerligt vidareutvecklar, uppdaterar och cybersäkrar kursportalen och dess stödsystem. Detta för att skydda dig som kund och minimera eventuella följder av cyberattacker. Vi tar in externa specialister som utför penetrationstester för att säkerställa att vi håller hög kvalité i detta arbete och att skyddar oss mot dom senaste attackvektorerna.

SSG Entre Basic – 45 000 SEK/år

SSG Entre Standard – 65 000 SEK/år

*Prisförändringen påverkar tjänsten SSG Entre, inte SSG Entre Grundkurs.