Standard Solutions Group

VA SYD Malmö

- VA SYD Avloppsreningsanläggningar (Ellinge, Klagshamn, Källby, Sjölunda)
- VA SYD Avloppsrenings- och Dricksvattenanläggningar (Bulltofta, Källby)

Krav SSG Entre grundkurs
Krav lokal kurs
Tillgängliga språk
Svenska Engelska (UK)