Standard Solutions Group

SunPine Piteå

SunPines vision är att från ett hållbart skogsbruk utvinna produkter som möjliggör en grön omställning. Fördelarna med SunPines produkter är uppenbara. Vår råvara kommer från den svenska skogen och det hållbara svenska skogsbruket.

Om man ser till hela kretsloppet så bidrar våra produkter – talldiesel, harts och bioolja – till synnerligen låga utsläpp av växthusgaser. Eftersom t.ex. talldiesel framställs av restprodukter från massaindustrin konkurrerar vår tillverkning inte med livsmedelsproduktion vilket gäller många andra typer av biodrivmedel som har raps, sockerrör, spannmål eller soja som råvara.

Råtalldiesel
SunPine producerar årligen 100 000 m3 råtalldiesel som blandas in i vanligt dieselbränsle. Produktionen motsvarar 2 procent av den årliga förbrukningen av diesel i Sverige. Sveriges regering och riksdag har slagit fast som mål att Sverige ska vara fossilfritt 2050. Ett delmål är en fossiloberoende fordonsflotta redan 2030 och SunPines verksamhet ger därmed ett väsentligt bidrag till de politiska målen om grön omställning.

Vår historia
Idén att utvinna diesel ur råtallolja kommer från Lars Stigsson som 2005 undersökte hur detta skulle kunna vara möjligt. Kemisten Valeri Naydenov tog fram en färdig modell för processen att utvinna diesel ur tallolja. Lars Stigsson sålde in idén och ägarna valde att starta företaget SunPine 2006. På rekordtid byggdes en fullskalig produktionsanläggning som kostade ca 350 MSEK att uppföra och stod klar 2010. Idag är SunPine världsledande vad gäller framställning av andra generationens förnyelsebara drivmedel. 2014 gick det internationella kemiföretaget Lawter in som delägare i Sunpine genom att investera i en ombyggnad av Sunpines anläggning för att också tillverka harts. Tack vare investeringen fick SunPine 10 nya arbetstillfällen och ett nytt ben att stå på.

Våra ägare
SunPine ägs av Sveaskog, Södra skogsägarna, Preem, KIRAM och Lawter. Med detta "dream team" som representerar hela produktionskedjan från idé till råvara och färdiga produkter, ser SunPine framtiden an med stor tillförsikt.

Källa: SunPine

Vill du på förhand veta att du kommer in på anläggningen?

Med SSG On site får du svar direkt. Appen är gratis och med ditt accessnummer ser du direkt om du uppfyller tillträdeskraven till anläggningen. Med SSG On site får du ta del av senaste information, karta, larmnummer, lunchmeny och mycket mer. Ladda ner appen nu!

 

Krav SSG Entre grundkurs
Krav lokal kurs
Tillgängliga språk
Svenska Engelska (UK) Finska
Kontakt: 0911-23 28 00, info@sunpine.se