Standard Solutions Group

Stora Enso Fors

Stora Enso Fors AB ingår i divisionen Consumer Board och fabriken ligger i Fors, ca 1,5 mil nordost om Avesta.

Vid kartongbruket i Fors tillverkar vi falskartong som används till konsumentförpackningar för bl.a. livsmedel och cigaretter samt för grafiska ändamål, t.ex. vykort och bokomslag. Vi tillverkar också CTMP-massa till kartongens mittskikt.

Fors Bruk är en av världens största tillverkare inom produktområdet falskartong, med en total årskapacitet av 410000 ton. Antalet anställda är ca 550 personer.

Ansvarig för innehållet på den här sidan: Stora Enso

Krav SSG Entre grundkurs
Krav lokal kurs
Tillgängliga språk
Svenska Engelska (UK) Finska Norska