Standard Solutions Group

Skellefteå Kraft Skellefteå

Skellefteå Kraft är en av Sveriges största kraftproducenter, med egna produktionsanläggningar för vindkraft, vattenkraft, värme och bioenergi.

Verksamheten består av såväl teknisk utveckling som försäljning och leverans. Med omfattande investeringar i förnybar energiproduktion är bolaget drivande inom utvecklingen av miljöanpassad energi i Sverige.

Skellefteå Kraft har egna elnät och erbjuder energi- och underhållstjänster. Dessutom bedrivs verksamhet inom fastighetsuthyrning och bredband. Bolaget är helägt av Skellefteå kommun och 2012 var antalet anställda cirka 650, med en omsättning på 4,6 miljarder kronor.

Källa: Skellefteå Kraft

Krav SSG Entre grundkurs
Krav lokal kurs
Tillgängliga språk
Svenska Engelska (UK)