Standard Solutions Group

Setra Trävaror

Setra är ett av Sveriges största träindustriföretag och en ledande aktör i Europa. Vi producerar och säljer miljöcertifierade träprodukter av svensk furu och gran. Våra kunder finns främst inom bygg- och träindustrin i både i Sverige och utomlands.

Vi är idag omkring 900 medarbetare och våra enheter ligger på 14 olika orter i Sverige – från Vimmerby i söder till Kalix i norr. Setra har starka svenska rötter, men vi är även ett internationellt företag. Närmare 60 procent av vår försäljning går på export.

Setra omsätter omkring 4,2 miljarder kronor och ägs till 50 procent av Sveaskog, Sveriges största skogsägare, och till 49 procent av skogsägarföreningen Mellanskog. Övriga cirka 1 500 mindre aktieägare har tillsammans omkring en halv procent av aktierna i företaget.

Källa: Setra Trävaror AB

Krav SSG Entre grundkurs
Krav lokal kurs
Nej