Standard Solutions Group

SCA Östrand

Massaved från skogen och flis från sågverken kokas för att bli sulfatmassa och CTMP vid Östrands massafabrik, som ligger nära SCAs stora skogsinnehav, i Timrå i norra Sverige.

Där skräddarsys massan för att passa tillverkningen av olika produkter. Våra tre produktgrupper är Celeste, Star och Cirrus.

SCA Östrand är kvalitetscertifierat enligt ISO 9001, miljöcertifierat enligt ISO 14001 och energiledningssystem enligt ISO 50001.

Vi har också spårbarhetscertifikat enligt FSC och PEFC, och kan producera FSC- och PEFC-certifierat massa.

Källa: SCA

Vill du på förhand veta att du kommer in på anläggningen?

Med SSG On site får du svar direkt. Appen är gratis och med ditt accessnummer ser du direkt om du uppfyller tillträdeskraven till anläggningen. Med SSG On site får du ta del av senaste information, karta, larmnummer, lunchmeny och mycket mer. Ladda ner appen nu!

 

Krav SSG Entre grundkurs
Krav lokal kurs
Tillgängliga språk
Svenska Engelska (UK) Finska Tyska Polska Ryska Rumänska