Standard Solutions Group

SCA Munksund

SCA Munksund tillverkar förpackningspapper med vitt eller brunt ytskikt för konsument- och transportförpackningar, till övervägande del baserad på färsk vedfiber.

SCA Munksund ingår i SCAs affärsenhet Forest Products, som också producerar tryckpapper för tidningar, tidskrifter och kataloger, massa, sågade trävaror och förnybar energi. SCA Forest Products förvaltar också SCAs stora skogsinnehav och försörjer SCAs svenska industrier med virkesråvara samt erbjuder SCAs enheter kostnadseffektiva transportlösningar.

Källa: SCA

 

Krav SSG Entre grundkurs
Krav lokal kurs
Tillgängliga språk
Svenska Engelska (UK) Finska