Standard Solutions Group

Renova Miljö Göteborg

Renovakoncernen är Västsveriges ledande miljöföretag inom avfall och återvinning. Vi har anläggningar för behandling, sortering och omlastning av avfall och återvinningsmaterial.

Avfallskraftvärmeverket i Sävenäs är en av världens mest avancerade anläggningar för energiåtervinning. Här omvandlas brännbart avfall från hushåll och verksamheter till värme och el. Anläggningen står för en tredjedel av fjärrvärmen i regionen och 5% av göteborgarnas elbehov.

Vårt uppdrag är att tillsammans med våra ägarkommuner ta ett långsiktigt ansvar när det gäller avfall och återvinning. Vi ska leverera affärsmässig samhällsnytta och aktivt medverka till en hållbar utveckling i vår ägarregion.

Källa: Renova Miljö AB

Krav SSG Entre grundkurs
Krav lokal kurs
Tillgängliga språk
Svenska Engelska (UK) Polska Sloveniska