Standard Solutions Group

Nodra Norrköping

Nodra AB (tidigare Norrköping Vatten och Avfall AB) är ett aktiebolag som ägs av Norrköpings kommun.

Bolaget ansvarar för att hushåll och företag i Norrköpings kommun har rent dricksvatten och att avloppsvattnet renas innan det släpps ut i naturen igen.

Bolaget ansvarar även för att, på ett för människors hälsa och miljön lämpligt sätt, samla in, transportera och återvinna hushållsavfall och därmed jämförligt avfall från annan verksamhet.

Vår verksamhet är självfinansierad, det innebär att de avgifter som vi tar ut av våra kunder inte får överskrida våra kostnader för vatten, avlopp och avfallshanteringen.

Certifikat
Vårt reningsverk är certifierat enligt Revaq. Vårt laboratorium är ackrediterat och arbetar enligt kraven SS -EN ISO/IEC 17025 och våra kontor är ett Grönt kontor.

Vår vision
Vi gör det enkelt att leva i Norrköping.

Vår affärsidé
I ett klimatsmart Norrköping erbjuda alla invånare prisvärda avfalls-, bredbands- och vattentjänster med hög miljöambition och god service.

Källa: Nodra AB

Krav SSG Entre grundkurs
Krav lokal kurs
Tillgängliga språk
Svenska Engelska (UK)
Kontakt: Kundservice: 011-15 36 00 eller 011-15 36 98, kundservice@norrkopingvattenavfall.se | Besöksadress: Lindövägen 5B, Norrköping