NKT High Voltage Cables Karlskrona

Krav SSG Entre grundkurs
Krav lokal kurs
Tillgängliga språk
Svenska Engelska (UK)
Kontakt: Mikael Sztanski, mikael.sztanski@nkt.com, 045-57 53 24, 073-088 03 09