Standard Solutions Group

Mölndal Energi Mölndal

Mölndal Energi är ett kommunägt energibolag som utvecklar och erbjuder prisvärda och hållbara energilösningar till kunder i både Mölndal och övriga Sverige. Vinsterna återinvesteras i verksamheten eller går tillbaka till mölndalsborna.

Mölndal Energi är organiserat i fem affärsområden. Affärsområdena är Värme och Kyla, Tjänster, Elnät, Elhandel och Vindkraft.

I december 2018 blev Mölndal Energi Sveriges första energibolag som är fossilfritt i egen verksamhet!

Källa: Mölndal Energi

Ansvarig för innehållet på den här sidan: Mölndal Energi 

Krav SSG Entre grundkurs
Krav lokal kurs
Tillgängliga språk
Svenska Engelska (UK)