Standard Solutions Group

Metso Sweden AB

Metso är ett världsledande industriföretag som erbjuder utrustning och tjänster för hållbar bearbetning av naturresurser och hållbara resursflöden inom gruv-, ballast-, återvinnings- och processindustrin.

Med våra unika kunskaper och innovativa lösningar hjälper vi kunderna att effektivisera verksamheten, minska riskerna och öka lönsamheten. #TheMetsoWay. Metso har försäljning och service i hela landet från Kiruna i norr till Trelleborg i syd.

Källa: Metso Sweden 

Krav SSG Entre grundkurs
Krav lokal kurs
Tillgängliga språk
Svenska Engelska (UK)