Standard Solutions Group

LKAB Kiruna/Luleå/Malmberget/Svappavaara

LKAB är en internationell högteknologisk mineralkoncern som bryter och förädlar Norrbottens unika järnmalm för den globala stålmarknaden.

Hållbarhet är kärnan i vår affärsidé och vår ambition är att vara ett av de mest innovativa, resurseffektiva och ansvarstagande företagen i branschen. Koncernen, som omsatte drygt 16 miljarder kronor 2015 och har cirka 4 500 anställda i 14 länder, rymmer även industrimineraler, borrsystem, tågtransporter, bergtjänster och fastighetsbolag.

---

LKAB er et internasjonalt høyteknologisk mineralergruppe som bryter og foredler Norrbottens unike jernmalm til det globale stålmarkedet.

Bærekraft er kjernen til vår misjon og vår ambisjon er å være en av de mest innovative, resurseffektive og ansvarlige virksomhet i bransjen. Gruppen, som hadde en omsetning på i overkant av 16 miliarder kroner i 2015 og har ca 4500 ansatte i 14 land, innefattar også industrimineraler, boresystemer, jernbane, steintjenester og eiendomsmegling.

Källa: LKAB

Krav SSG Entre grundkurs
Krav lokal kurs
Tillgängliga språk
Svenska Engelska (UK) Finska Tyska Norska Sloveniska
Kontakt: Instruktioner för ansökan finns på LKAB:s hemsida och vid behov kontakta: sakerhetenforst@lkab.com