Standard Solutions Group

Kraton Chemical (Arizona Chemical) Sandarne

Kraton är en ledande leverantör av förädlade produkter och innovationer och förser varierande marknader med ett brett utbud av i hög grad modifierade polymerer och specialkemikalier baserade på förnyelsebara resurser.

Produktionen hos Kraton Chemical AB i Sandarne sker i två separata fabriksenheter, destillationsverket och hartsderivatfabriken. Råvaran utgörs av råtallolja som transporteras till anläggningen med tankbåt, tankbil och järnvägsvagn.

Vid destillationen utvinns främst fraktionerna beckolja, som är ett biobaserat alternativ till fossil tung eldningsolja, tallharts där merparten vidareförädlas i hartsderivatfabriken till bindemedel och klibbgivare för färg- klister- och limindustrierna. Tallfettsyra och destillerad tallolja används främst inom alkydfärgstillverkning och som tillsatser i drivmedel och smörjmedel.

Kraton förvärvade Arizona Chemical januari 2016.

Källa: Kraton Chemical AB

Vill du på förhand veta att du kommer in på anläggningen?

Med SSG On site får du svar direkt. Appen är gratis och med ditt accessnummer ser du direkt om du uppfyller tillträdeskraven till anläggningen. Med SSG On site får du ta del av senaste information, karta, larmnummer, lunchmeny och mycket mer. Ladda ner appen nu!

 

Krav SSG Entre grundkurs
Krav lokal kurs
Tillgängliga språk
Svenska Engelska (UK)
Kontakt: Peder Elffors, 0270-626 22, 070-220 53 93, peder.elffors@kraton.com