Standard Solutions Group

INEOS Inovyn Stenungsund

Om du som entreprenör ska arbeta på INEOS Inovyn krävs att du har genomfört följande utbildningar:

  • SSG Entre Grund (genomförs via webb innan anläggningen besöks)
  • SSG Entre INEOS Inovyn (genomförs via webb innan anläggningen besöks)
  • SSG Chemical Safety (genomförs via webb innan anläggningen besöks)
  • SSG Entre Kemi (ersätts av Chemical Safety och är giltig tills den löper ut, dock längst till och med 2024-12-31)
  • Västkustens Säkerhetsutbildning (Ersätts av SSG Entre INEOS Inovyn och är giltig tills den löper ut, dock längst till och med 2024-12-31)

 

Krav SSG Entre grundkurs
Krav lokal kurs
Tillgängliga språk
Svenska Engelska (UK) Tyska Polska