Epiroc Rock Drills Avos Eyra Holmen

Avos
På Avos finns tre divisioner. Affärsenheten Rocktec (RTE) som utvecklar och tillverkar bergborrmaskiner och styrsystem för borriggar, truckar och lastare. Underground Rock Excavation (URE) som tillverkar gruvutrustning för gruvor under jord samt Mining and Rock Excavation Service Division (MRS) som arbetar med service och support till våra kunder.

Eyra
På Eyra finns affärsenheterna Surface Drilling Equipment (SDE) som tillverkar borriggar som används ovan jord och Mining and Rock Excavation Service Division (MRS) som arbetar med service och support till våra kunder.

Holmen
På Holmen finns våra affärsenheter Distribution Center (SDC) som distribuerar och lagerhåller reservdelar och Customer Shared Servicefunktion (CSS) som är en servicefunktion till flera affärsområden och företag vad gäller ekonomi, HR- och IT-frågor.

Krav SSG Entre grundkurs
Krav lokal kurs
Tillgängliga språk
Svenska Engelska (UK)
Kontakt: elefonväxel 019-670 70 00, Vaktkuren 019-670 78 00, vaktkuren@se.atlascopco.com