Standard Solutions Group

Borlänge Energi Borlänge

Att leverera bekvämligheter till borlängeborna är ett ansvarsfullt åtagande som ställer stora krav - inte minst vad gäller miljön.

Vi erbjuder full service vad gäller el, vatten, värme, avfallshantering och snabba datakommunikationer. Förutom att tillhandahålla el, elnät, fjärrvärme, stadsnät, vatten, avlopp, dagvatten och avfall i Borlänge sköter vi på Borlänge Energi även kommunens gator, vägar och grönområden. Allt detta tillsammans med Husakuten ger oss unika möjligheter att tillgodose borlängebornas förväntningar.

De sammanlagda priserna för el, fjärrvärme, avfall, vatten och avlopp är de lägsta i Dalarna och 2012 ligger vi på plats nummer fyra bland de lägsta priserna av alla 290 kommunerna i landet.

Vårt jobb är att leverera våra produkter 24 timmar om dygnet, med miljöriktig hantering, bra service och till så låga priser som möjligt.

Men det är också ett ansvarsfullt åtagande som ställer stora krav – inte minst vad gäller miljön. Vi vill att Borlänge ska vara en hälsosam stad att leva i. Idag och i många generationer framöver.

Våra produkter har en hög miljöprofil, här följer några exempel:

  • Vårt kranvatten levereras helt utan kemiska tillsatser.
  • Vår el produceras helt av förnybar vattenkraft.
  • Vår fjärrvärme produceras till 95% av förnybara energiråvaror.
  • Vi renar avloppsvattnet till mer än 95%.
  • Vi återvinner mer än 98% av avfallet.

Källa: Borlänge Energi

Krav SSG Entre grundkurs
Krav lokal kurs
Tillgängliga språk
Svenska