Standard Solutions Group

Borealis Stenungsund

Om du som entreprenör ska arbeta på Borealis krävs att du har genomfört följande utbildningar:

  • SSG Entre Grund (görs via webb innan anläggningen besöks)
  • SSG Entre Borealis (görs via webb innan anläggningen besöks)
  • SSG Chemical Safety (görs via webb innan anläggningen besöks)
  • SSG Entre Kemi (ersätts av SSG Chemical Safety och är giltig till den löper ut, dock längst t o m 2024-12-31)
  • Västkustens säkerhetsutbildning för kemiindustri och raffinaderi (ersätts av SSG Entre Borealis och är giltig till den löper ut, dock längst t o m 2024-12-31)

Borealis Group
Borealis Group Stenungsund

Krav SSG Entre grundkurs
Krav lokal kurs
Tillgängliga språk
Svenska Engelska (UK)