""

Varför uppdateras Access?

Vi har gjort uppdateringen av Access med huvudsyftet att öka säkerheten och förbättra tekniken. Med det nya systemet kommer varje tillträdeskontrollant ha ett personligt konto vilket gör att det kommer gå att se vilka personer som kontrollerats och vilken tillträdeskontrollant som utfört kontrollen. Det nya arbetssättet ger möjlighet att i större utsträckning ha kontroll på vilka personer som har tillgång till systemet än tidigare. Det nya systemet är både säkrare och tekniskt bättre samt utformat för en bra användarupplevelse.  

31/01/2024 stängdes den äldre versionen.

Vad behöver jag som kund göra?

 

 

Fler frågor?

Är det något mer du undrar över? Besök gärna SSGs kundforum där du kan ställa frågor och se fler frågor och svar.

Vad kommer vara nytt vid lansering?

Förbättrad säkerhet med personliga konton

Säkerheten har förbättrats genom personliga konton och engångslösenord via e-post eller sms. Varje gång du loggar in genereras ett unikt lösenord, vilket förhindrar att konton delas och skyddar personuppgifter enligt dataskyddslagen (GDPR). Dessutom loggas varje tillträdeskontroll, så det är enkelt att se i efterhand vem som gett tillträde till vem på anläggningen. 

Förbättringar i tillträdeskontrollen

Vi har gjort en hel del för att förbättra användarvänligheten i tillträdeskontroll. Till exempel behöver inte längre välja vilken typ av typ av nummer man kontrollerar utan det känns av automatiskt, och man har också enklare att se hur länge en person uppfyller tillträdeskraven för anläggningen. 

Extra kunskapstest

Nu finns utökade möjligheter att tilldela en person ett extra kunskapstest om man misstänker fusk, eller om man vill utföra stickprov. Tidigare har detta bara gått på SSG Entre Grundkurs, men nu finns möjlighet att beställa extra kunskapstest på anläggningens lokala kurs.

Se entreprenörer

Ny sida ”Entreprenörer” där man kan se vilka entreprenörer som uppfyller kraven för just er anläggning samt exportera detta i en csv-fil. Denna sida ersätter den gamla sidan ”Sök”.  I exporten får man också med samtliga typer av chipnummer.  

Mer dynamiskt tillträdeskrav

Nu kan man välja att ett tillträdeskrav kan tillgodoses av olika kurser. Till exempel om man har en svensk version av SSG Entre Grundkurs, eller om man också vill godkänna den finska motsvarigheten, SSG Contractor Safety Finland. Dessa krav kan också vara inställda att gälla mellan två datum. 

 

 

 

Projektbemanning har flyttat

Projektbemanning och personalliggare finns inte längre i Access utan är numera en egen produkt som heter Project Staffing. Detta innebär att om ni vill kontrollera bemanning mot olika projekt krävs ett enskilt avtal för den tjänsten.

Användaradministration

Du som är administratör på din anläggning kan nu enkelt tilldela och ta bort användare av Access via SSG:s portal. Tidigare behövde detta göras via SSG:s support men nu kan ni alltså göra det själva. Läs mer i vårt kundforum om hur ni går tillväga för att administrera användare. 

SSGs kundportal   SSGs kundforum

Är det något du funderar över?

Är du användare eller administratör och behöver hjälp? Fyll i formuläret nedan eller Kontakta vår support.

SSG kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med SSGs dataskyddspolicy.