""

Förändringar på gång: 

Nytt system för tillträdes- och kompetenskontroll

SSG lanserar en ny och uppdaterad version av SSG Access som genomgått omfattande tekniska och säkerhetsrelaterade uppdateringar samt fått ett förbättrat användargränssnitt, tillsammans med flera andra uppdateringar. I det nya systemet har ni möjlighet till att få en bättre överblick kring vilka personer på er anläggning som har åtkomst till personuppgifter. Precis som tidigare kan ni se vilka personer som har kontrollerats på er anläggning, men nu kan ni till exempel även se vem som utfört kontrollen.

 

Varför uppdateras SSG Access?

Vi har gjort uppdateringen av SSG Access med huvudsyftet att öka säkerheten och förbättra tekniken. Med det nya systemet kommer varje tillträdeskontrollant ha ett personligt konto vilket gör att det kommer gå att se vilka personer som kontrollerats och vilken tillträdeskontrollant som utfört kontrollen. Det nya arbetssättet ger möjlighet att i större utsträckning ha kontroll på vilka personer som har tillgång till systemet än tidigare. Det nya systemet är både säkrare och tekniskt bättre samt utformat för en bra användarupplevelse.  

Redan nu kan ni börja använda det nya systemet. (DATUM) stängs den äldre versionen. Ni bör därför börja använda det nya systemet så snart som möjligt.

Vad behöver jag som kund göra?

I vårt kundforum finner du information om vad ni behöver göra för att börja använda det nya systemet. Där här ni även möjlighet att ställa frågor och se fler frågor och svar. 

Vad händer när vi börjar använda det nya systemet?

Under återstående del av året kommer ni kunna använda både den nya och den tidigare versionen parallellt. (DATUM) stängs den äldre versionen. Ni bör därför börja använda det nya systemet så snart som möjligt för att underlätta övergången.

Fler frågor?

Är det något mer du undrar över? Besök gärna SSGs kundforum där du kan ställa frågor och se fler frågor och svar.

 

Vad kommer vara nytt vid lansering?

Förbättrad säkerhet med personliga konton

Säkerheten har förbättrats genom personliga konton och engångslösenord via e-post eller sms. Varje gång du loggar in genereras ett unikt lösenord, vilket förhindrar att konton delas och skyddar personuppgifter enligt dataskyddslagen (GDPR). Dessutom loggas varje tillträdeskontroll, så det är enkelt att se i efterhand vem som gett tillträde till vem på anläggningen. 

Förbättringar i tillträdeskontrollen

Vi har gjort en hel del för att förbättra användarvänligheten i tillträdeskontroll. Till exempel behöver inte längre välja vilken typ av typ av nummer man kontrollerar utan det känns av automatiskt, och man har också enklare att se hur länge en person uppfyller tillträdeskraven för anläggningen. 

Extra kunskapstest

Säkerheten har förbättrats genom personliga konton och engångslösenord via e-post eller sms. Varje gång du loggar in genereras ett unikt lösenord, vilket förhindrar att konton delas och skyddar personuppgifter enligt dataskyddslagen (GDPR). Dessutom loggas varje tillträdeskontroll, så det är enkelt att se i efterhand vem som gett tillträde till vem på anläggningen. 

Se entreprenörer

Ny sida ”Entreprenörer” där man kan se vilka entreprenörer som uppfyller kraven för just er anläggning samt exportera detta i en csv-fil. Denna sida ersätter den gamla sidan ”Sök”.  I exporten får man också med samtliga typer av chipnummer.  

Och/eller krav

Nu kan man välja att ett tillträdeskrav kan tillgodoses av olika kurser. Till exempel om man har en svensk version av Entre, eller om man också vill godkänna den finska motsvarigheten Contractor Safety Finland. Dessa krav kan också vara inställda att gälla mellan två datum. 

 

 

 

Tillträdeskrav för områden

Projektbemanning och personalliggare finns inte längre i Access utan är numera en egen produkt (länk till produktsida). Men man kan fortfarande ställa in särskilda tillträdeskrav för områden. Till exempel om det finns särskilda krav på ett specifikt område inne på ett större anläggningsområde. 

Användaradministration

Du som är administratör på din anläggning kan nu enkelt tilldela och ta bort användare av SSG Access via SSG:s portal. Tidigare behövde detta göras via SSG:s support men nu kan ni alltså göra det själva. Läs mer i vårt kundforum om hur ni går tillväga för att administrera användare. 

SSGs kundportal   SSGs kundforum

Kontaktformulär?