Med SSG Elsäkerhetskoncept får du helhetslösningar med utbildning, anvisningar och tjänster inom elsäkerhet för små och stora företag. Allt i enlighet med den gällande elsäkerhetslagen.

Alla som arbetar med elsäkerhet har samma ambition – anläggningar ska vara säkra och våra kollegor ska ha rätt förutsättningar för att jobba säkert. Som elansvarig vilar det ett stort ansvar på dina axlar för att du ska skapa den miljön. Men hur ser du till att skapa den? 

Skapa en säker elanläggning med hjälp av SSGs Elsäkerhetskoncept

Vi erbjuder ett stort utbud av utbildningar, anvisningar, standarder samt webbaserade tjänster. Allt baserat på vår långa erfarenhet inom el och på väl beprövade arbetssätt som är förankrade i vardagen för verksamma inom el. Det här är en del av vårt utbud i SSG Elsäkerhetskonceptet som gör skillnad för våra kunder i deras elsäkerhetsarbete.

Vill du veta mer? Kontakta oss!

Har du frågor om användning av tjänsterna, kurserna eller standarderna? Kontakta vår supportavdelning.

SSG kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med SSGs dataskyddspolicy.