Elsäkerhet vid arbete - SSG 4500

Lär deltagaren att skydda sig mot eller eliminera elfara och elrisker.

Typ av kurs: Lärarledd
Plats:
Hos kund
Datum: Enligt överenskommelse
Tid: 8 timmar
Giltighetstid: 3 år
Pris: På förfrågan

Kontakta oss!

Elsäkerhetsverkets föreskrift ELSÄK-FS 2006:1, ställer krav på att arbeten ska utföras säkert av yrkespersoner med rätt kompetens, att innehavaren samt arbetsgivaren följer föreskrifter och allmänna råd om elsäkerhet vid arbete i yrkesmässig verksamhet.

I den här elsäkerhetskursen lär sig deltagare om elsäkerhet i arbetet, för att antingen skydda sig mot eller att eliminera elfara eller elrisker. Kursdeltagare får kunskaper för att kunna utföra säkerhetsåtgärder för elarbeten på spänningssatta lågspänningsanläggningar. Ett bra hjälpmedel för att skapa företagets egna säkerhetsregler är att utgå ifrån den branschframtagna elsäkerhetsanvisningen SSG 4500, Elsäkerhet vid arbete för yrkespersoner. Utbildningen uppfyller föreskriftens krav och skall repeteras. (Praxis 3 år)

 

book-open-light-white.png

Innehåll

Elsäkerhetsutbildningen innehåller följande avsnitt:

• Hitta i och få stöd av SSG 4500
• Förstå betydelsen av eget beteende – att vara förebild
• Riskutredning och rätt säkerhetsbeteende
• Mål för mig själv de kommande tre åren

bullseye-arrow-light-white.png

Mål

Målet med elsäkerhetskursen är att säkerställa att rätt kompetens finns för att utföra ett företags elarbetsuppgifter.

Målgrupp

Alla som utför elektriska arbeten på elektriska anläggningar till exempel underhållsarbeten, felsökning, mätning och utcheckning inom industri, installationsföretag och elnätsföretag.

Förkunskaper

Denna kurs har ett förkunskapskrav på webbkursen SSG Ljusbågsfara eller motsvarande. SSG Ljusbågsfara tar mellan 30 och 45 minuter att genomföra.

Genomförande

Kursen slutförs och verifieras genom ett interaktivt webbaserat kunskapstest.

Kontakta oss

Är du intresserad av att veta mer om kursen Elsäkerhet vid arbete - SSG 4500 eller vill du boka utbildningstillfälle? Kontakta oss via formuläret eller direkt till Anette Norberg, Utbildningskoordinator, på 060-14 15 93.

SSG kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med SSGs dataskyddspolicy.

SSG samverkar med industrin för att hitta bästa lösningen på gemensamma problem. Setting new standards.

Vilka är SSG?

SSG Standard Solutions Group skapades av industrin för över 60 år sedan. Genom samverkan med industrin tar vi på SSG fram hållbara och nyttoskapande standardiserade lösningar som ökar industrins effektivitet och därmed konkurrenskraft.

Att hitta de mest effektiva lösningarna för gemensamma problem är kärnan i vår verksamhet och hjälper industrin att uppfylla lagkrav, bli mer säker och hållbar.