I kursen introduktion för företagsledning går vi igenom organisationsplanering, installationsansvar, personsäkerhet och delegeringsprinciper. All information som gör att du kan bygga upp elansvarsorganisation och får kunskap om vilka krav som gäller för att du och dina medarbetare ska kunna utföra säkrare elarbeten. 

Tid
2 timmar
Typ
Lärarledd
Plats
Digitalt via Teams
Pris
På förfrågan

Företagsledningar behöver ibland fatta beslut och agera inom vissa områden som kan gå utöver ens huvudsakliga arbetsuppgift eller kunskapsområde. En av dessa områden är just elansvar och elsäkerhet, där det krävs en grundläggande förståelse och kunskap för att kunna fatta rätt beslut. I denna kurs informerar vi dig om de grundläggande krav som gäller i elsäkerhets-­ och arbetsmiljölagen. Det görs även en genomgång med företagsledning kring elansvar, organisationsplan och systemtillsyn.

Kursens mål

Målet är att ge en tydlig bild av elsäkerhetslagstiftningen och hur företaget kan leva upp till ett systematiskt elsäkerhetsarbete.

Målgrupp

Genomgången rekommenderas främst till företagsledning.

Kursens innehåll

Vill du veta mer om kursen?

Använd formuläret nedan så kontaktar vår försäljningsavdelning dig inom kort.

Ska du gå kursen, och behöver stöd eller råd? Kontakta vår supportavdelning.

SSG kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med SSGs dataskyddspolicy.