Standard Solutions Group

Den 4:e maj presenterades rapporten Swedish IndTech under ett digitalt event med inbjudna talare från processindustri, teknikleverantörer och andra intressenter på området. Här väcktes stora frågor om hur svensk industri kan hålla sig konkurrenskraftig mot den globala marknaden.

Både rapporten och eventet var ett samarbete mellan PiiA, Automation Region och Blue Institute. Under en timmes livesändning kunde vi med hjälp av programledarna Peter Wallin och Catarina Berglund förkovra oss i det senaste inom Swedish IndTech. Vi fick möjligheten att lyssna på paneldiskussioner om industrins digitala transformation, marknadens förändring och på vilket sätt tekniken förändrar industrin – Frågor som vi på SSG ser som otroligt viktig för en svensk konkurrenskraft.

IndTech vilar på SSGs grunder

Under eventet så fick bland annat vår VD, Mats Jakobsson, möjligheten att säga några ord till deltagarna om SSG och hur vi arbetar för att gynna svenska intressen och bidra till att stärka svensk IndTech.

”Vårt uppdrag är att genom industriell samverkan ta fram standardiserade lösningar på gemensamma problem, allt för en säker och hållbar industri. Indtech är ett fantastiskt nytt område som har kommit och som villar på de grunder som SSG har – Att genom samverkan och de tekniska plattformarna se till att innovativa idéerna kan skapa värde så fort som möjligt ute i industrin. Vi vill ju alla se till att vi får en smart, hållbar och säker industri. Här har Sverige fantastiska möjligheter att göra det på riktigt, det är otroligt viktigt för att vi inom Sverige ska stärka den konkurrenskraften som vi behöver i en global konkurrens.”

Perspektiv från flera delar av industrin

Under eventets gång fick paneldeltagarna svara på frågor från Peter och Catarina, en fråga som Peter Wallin frågade vid ett tillfälle var Vad tycker ni är det viktigaste att företag inom industrin jobbar med just nu? I paneldiskussionen fick vi ta del av perspektiv ifrån paneldeltagarna, bland annat Björn Jonsson, Local Business Manager Process Automation, Sweden på ABB.

”Dels är det viktigt att fortsätta samarbetet och testa nya lösningar ihop med kunder och över värdekedjor. Men om jag tänker lite mer hur Sverige som nation så är det tre grejer som jag tycker är jätteviktigt. Vi hörde Mats Jakobsson på SSG säga att det är viktigt att gå snabbt från idé till verklighet. Industrin har idag väldigt många idéer och lösningar på hur vi både kan öka produktiviteten, att öka välståndet i landet, men samtidigt också öka hållbarheten i all produktion och snabba på den omställning vi har. Där är det jätteviktigt att vi snabbar på ytterligare när det gäller tillståndsprocesser, så att vi kan komma snabbare ifrån idé till implementation.”

Eva Petursson, Executive Vice President, Research and innovation på SSAB, berätta om hennes tankar och vad hon tycker är viktigt för SSAB och även processindustrin.

”När vi pratar om digitalisering och om vi tittar på SSAB:s och processindustrin så tror jag – att testa nya verktyg tillsammans, prova våra idéer och att få våra idéer förverkligade. Att vi exempelvis kan testa AI, att vi kan få den testbädden att prova tekniken innan vi investerar och installerar, jag tror att vi är mycket i den fasen att prova hur vi kan nyttja den nya tekniken. Jag tror att vad vi ska börja med, det måste komma inifrån verksamheten. Vart vill vi? Vart ser vi möjligheter? Vart har vi de största förlusterna? – både i tid, utbyten och att det blir fel. Att det finns möjligheter till testbäddar, genom exempelvis finansiering av PiiA, det är viktigt.”

Programledarna Peter Wallin (vänster) och Catarina Berglund (höger) ställer frågor till deltagarna.
Foto: Stefan Hollertz, 2021

Både Björn och Eva delade med sig om sina tankar om hur svensk industri behöver arbeta under de närmaste åren. Catarina Berglund ställde samma fråga till paneldeltagaren, Mats Kindvall som är Chefsekonom på Teknikföretagen. I det här fallet så undrade hon vad han tycker att svensk industri behöver tänka på över längre sikt.

”Dels tycker jag att elfrågan är oerhört viktig, just nu är det distribution som är problemet, att få elen från norr till söder. Men ganska snart så tror jag att det blir en fråga om total produktion av el, eftersom mycket av det som växer fram industriellt, inte minst i norr, konsumerar en hel del el. Så jag tror att elsystemen i bred bemärkelse kommer bli en oerhört viktig fråga framöver om vi ska kunna behålla vår edge inom industriellutveckling. Sen är jag lite bekymrad också vad det gäller utvecklingen inom till exempel EU nu, hur de ser på industriell verksamhet och med statliga styrningar av politikerutsedda framtidsprojekt, de ska försöka dubba national champions, de ska satsa på strategiska tillväxtområden där politiker plockar vinnarna – Det tror jag inte är rätt väg att gå. Ska vi ha statliga stöd till utveckling, då ska det vara bästa lösningen vinner. Att man genom testbäddar eller vilken lösning det blir att man ställer medel till förfogande. Sen tycker jag att marknaden och företagen måste fightas om pengarna. Jag tror inte att vägen framåt är politiker och byråkrater ska plocka vinnarna, där är jag lite orolig över den utvecklingen.”

Mats delar även med sig om en till observation som han tycker är viktig att svensk industri tar med sig.

”En till observation som jag tycker att man kan göra. Det är egentligen inte teknikutveckling som måste ske i ett land, utan de som kommer vinna är de som kommer använda tekniken på smartast sätt. I princip så kan man köpa tekniken direkt från hyllan på en världsmarknad, det är inte säkert att Sverige kanske har komparativa fördelar att utveckla tekniken – Jag säger inte vare sig det ena eller det andra, men det viktigaste är att vi kan implementera den och använda den på ett smart sätt igenom hela samhället. Det är så vi framförallt kan utveckla vårt välstånd.”

Det här var bara några få guldkorn ifrån det här eventet. hade du fullt i kalender när eventet sändes? Eller vill du se det igen? 

På PiiA:s hemsida och Youtube-kanal kan du se eventet om och om igen.

Det har i alla fall vi gjort!