Standard Solutions Group

Att hantera arbetet under en pandemi, hålla humöret uppe och att skapa tillväxt är inte en lätt utmaning. Malin Lundgren, HR-chef på SSG delar med sig av sina bästa tips för en positiv förändring inom en organisation, där delaktighet är en stor del i framgången.

SSG har under det senaste året lyckats rekrytera flera medarbetare och höstens medarbetarenkät visade att många, trots pandemin, känner att de mår förhållandevis bra och känner att de har rätt förutsättningar för att arbeta och fortsätta att utvecklas.

Vilka åtgärder har SSG genomfört för att få det resultatet?

– Vi är varandras arbetsmiljö och alla medarbetare har varit bidragande till att hantera förändringen av arbetslivet som covid-19 har medfört. Vi har under många år arbetat med att få väl fungerande arbetsprocesser, tydliga mål, utvecklat vår förmåga till tvärfunktionellt samarbete och ett gott kommunikationsklimat. Det har givit förutsättningar till att arbetet är väl fungerande även på distans. Utöver det har våra chefer och medarbetare en nära dialog, vilket har varit väldigt viktigt för att känna samhörighet, trots fysisk distans.

En av SSGs KPI:er under 2020 var att öka användningen av antalet friskvårdstimmar, hur kommer det sig att ni valde det som ett KPI och hur tror du att det påverkar medarbetarnas prestation och välmående?

– Forskningen visar att rörelse har stor inverkan på både det fysiska och mentala välbefinnandet. Det är ju tom så att den kognitiva förmågan sjunker under en dag, så pauser och rörelse i vardagen hjälper oss att prestera. Därför har vi valt att ha ökad användning av friskvårdstimmar som ett KPI. Vi kommer fortsätta att sätta stort värde vid det, för att ge rätt förutsättningar för ett bättre välbefinnande både på och utanför jobbet.


Bild: Malin Lundgren, HR-chef på SSG Standard Solutions Group.

SSG har en väldigt låg sjukfrånvaro, vad tror du ligger bakom det låga siffrorna?

– När vi har goda förutsättningar att både må bra och prestera bra påverkar det sjukfrånvaron. Över tid har den sjunkit ordentligt och 2020 låg den totala sjukfrånvaron för SSG på 2%. Viss sjukfrånvaro kan vi som arbetsgivare inte påverka men vi ska förstå att arbetslivet har stor inverkan på en människas välbefinnande.

Vilken känsla vill du att medarbetarna ska ha när de kliver in på SSGs kontor?

– Det ska kännas bra! Vad som gör att det känns bra varierar för olika människor. Men det ska helt enkelt kännas bra i magen att påbörja en ny arbetsdag, att du känner dig välkommen. Oavsett om vi arbetar på distans eller från vårt fina kontor.

Har du några tips eller framgångsfaktorer för de som vill börja sin resa, utveckla sin kultur och välmående i sin verksamhet?

– Jag genomförde tillsammans med våra partners Agerus och Masarin Consulting Group nyligen ett kostnadsfritt webbinarium med just det här temat. Jag lyfte då några erfarenheter som kan vara värt att ta med sig:

• Det är ett tillsammansarbete! Skapa delaktighet
• Det tar tid att bygga tillit, så var långsiktig
• Våga ta obekväma beslut
• Det blir sämre innan det blir bättre
• Det är alltid ett nytt nuläge, så laga efter läge

Se webbinariet i efterhand

 

Läs även