Standard Solutions Group

Den 18 oktober togs beslutet att ett nytt nätverk etableras inom SSG:s samarbetssfär – SSG Fluidtekniska nätverk för processindustrin. Grunden i nätverket utgörs av skogsindustriella hydraulikgruppen (SHU) och järnbrukens hydraulikgrupp (AUH) där grupperna kommit överens om ett fortsatt samarbete.

Nätverket riktar sig till anläggningsnära fluida system där hydraulik, pneumatik och smörjsystem kommer att vara huvudintressen. Det här ger en samlad kompetens, med möjlighet till informations- och erfarenhetsutbyte, som är brett förankrad inom fluida system. Nätverket kommer ordna föreläsningar, standardisering inom fluidteknik och anordna en årlig konferens.

Nätverket är i första hand öppet för personer som jobbar inom beställarorganisationer för skogs-, stål-, gruv- och energiindustrin. Förvaltning av nätverket sker inom SSG:s riktlinjer för konkurrensneutralitet och leds av en styrgrupp bestående av SSG, ordförande och vice ordförande. För att inte ge konkurrensmässiga fördelar till beställarsidans motparter kommer ansökningar från leverantörsledet särskilt granskas och bedömas från fall till fall.

Positiva reaktioner från industrin

Intresset är stort från de tidigare nätverken och Calle Lindblom från SSAB Borlänge ser mycket positivt till det nya nätverket.

– Som tidigare medlem i AUH ser jag fram mot det nya nätverket. Som medlemmar har vi samma intressen och problematik som vi ställs inför. Funktionsmässigt är det ingen större skillnad, ur ett tekniskt perspektiv så är vissa delar större eller mindre. Val av central- eller lokalsystem kan skilja sig men det här gäller bruksoberoende och vilken filosofi man har. Är vi fler som kan träffas så får vi ett större kunskapsutbyte och fler idéer och innovativa dialoger kommer upp. Nätverket gör att vi fyller både syfte och behov, att hitta standardiserade lösningar för processindustrin, säger Calle.

Vill du också engagera dig i nätverket?

Hör av dig till Rickard Sjöblom!
Skriv  ”SSG FNP – ansökan” i ämnesraden så hör han av sig till dig med mer information.

Vill du ha nyheter direkt i din mailkorg?

Prenumerera på SSG News

Se även