Standard Solutions Group

Att vara med i SSGs arbetsgrupper och kommittéer är något som engagerar många inom olika delar av industrin. Något som ger en positiv effekt för alla involverade och inte minst industrin.

”Vi genomför en kontinuerlig undersökning med alla som medverkar i arbetsgrupperna och kommittéerna. I den senaste undersökningen så handlade majoriteten av alla svar just om utbytet av erfarenheter och kunskapen, om lösningar till olika problem som har uppkommit. Så det är otroligt roligt att vi tillsammans kan skapa en plats där många kan samlas och bidra med sina erfarenheter, diskutera och samtidigt få något värdefullt tillbaka," säger Christer Wallin, kommittéprocessledare på SSG.

Förutom att det blir en plats för diskussion och utbyte av erfarenheter så har det blivit en utmärkt plats för att bygga ett starkare nätverk och utveckla sin kompetens.

”Det är en perfekt plattform för människor att nätverka och utveckla sig inom sin spetskompetens, något som är väldigt positivt och meriterade för din karriär. Det är en väldigt bredd i kompetensen hos de som medverkar i arbetsgrupperna och kommittéerna. De har olika yrkesroller och på olika nivåer, vilket gör att kunskapsutbytet blir otroligt givande för väldigt många,” säger Owe Söderberg, tjänsteägare för SSG Standarder.

En process som engagerar hela industrin

Christer fortsätter att berätta om arbetsprocessen och hur samverkan är en nyckel till framgång. ”Det grundar sig alltid i behovet. Vi har en dialog med på våra kunder och kommittéer, vilka utmaningar och behov har ni i er verksamhet? När kommittén fattar ett beslut så bildar vi en arbetsgrupp där vi samlar bland annat kommittémedlemmar, externa experter och processledare från SSG. Sedan skickas arbetet på remiss till olika remissinstanser och experter inom området. När vi samlat in remissvaren och bearbetat materialet så tar vi tillbaka resultatet och presenterar det till kommittén, som får fastställa om vi har uppfyllt behovet. Sedan när det blivit godkänt så blir materialet tillgängligt för våra kunder på vår hemsida.” 

Läs mer om hur Tomas Backlund, Assignment Manager på AFRY upplevde samarbetet i arbetsgruppen och hur det känns att vara med och skapa en ny standard.

En standard som är i en klass för sig

Under hösten 2020 fick Christer ett glädjande samtal om att SSG 7591 rankas som ledande rörisolerings standarden i hela Europa, något som har motiverat honom till att fortsätta arbetet med att utveckla mer effektivare standarder i framtiden. ”När jag fick samtalet första gången så fick jag gåshud, det var riktigt häftigt. Att en standard som vi har arbetat med i vår arbetsgrupp och kommittén fick sån respons internationellt och lyfts upp som EU:s bästa rörisoleringsstandard, att den kommer ifrån lilla Sverige, hur bra vi är inom hållbarhet och säkerhetsarbetet – Det är häftigt,” avslutar Christer.

Vill du ha nyheter direkt i din mailkorg?

Prenumerera på SSG News

Se även