Standard Solutions Group

Innovationsavdelningen på SSG driver ett genomförandeprojekt som går under benämningen Industriportalen. Industriportalen är ett initiativ för att ta fram en digital plattform och etablera en standard för kompetens- och behörighetshantering inom industrin – Något som efterfrågas av alla intressenter.

En utmaning för stora delar av industrin

Inom industrin hanteras kompetensprofiler i stor utsträckning med listor och dokument i många olika system. Det finns ingen samlad databas, utan individens kompletta kompetensprofil (kompetenser, utbildningar, tillstånd, behörigheter, certifikat etcetera) blir därför fragmenterad. Detta resulterar i mycket manuell hantering och ineffektiva processer, något som Johan Engman, Innovationschefen på SSG ser att Industriportalen kan ändra på.

– Undersökningarna har visat att behovet av kvalitetssäkrade kompetensprofiler är stort, en standardisering av individers kompetensprofil skulle öka digitaliseringsförmågan och transparensen av information; samtidigt som det blir möjligt att skapa ännu effektivare processer. Något som intressenterna är väldigt positiva till.

SSG har tillsammans med industrin studerat förutsättningarna för en kompetensplattform i en omfattande förstudie. Projektet har genom återkommande träffar och intervjuer med anläggningsägare, utbildningsföretag, entreprenörer, branschföreningar och tjänsteleverantörer uppskattat behov och nytta för alla intressenter. Beräkningar visar på en betydande nytta i form av tidsbesparingar, men framförallt möjligheten till ökad säkerhet och kvalitet på utfört arbete.

Samverkan mellan alla intressenter

Det ställs allt högre förväntningar på den individuella kompetensen, samtidigt som kraven på tillstånd, certifikat och behörigheter för att få utföra sina arbetsuppgifter ökar. Genom att skapa digitala representationer av individer och deras kompetensprofiler kommer Industriportalen bidra till ökad digitalisering genom samverkan mellan alla intressenter. Processerna blir effektivare och det skapas förutsättningar för högre kvalitet och säkerhet genom att säkerställa att individerna har rätt förutsättningar för de jobb som ska genomföras.

– För att klara av utmaningen med framtidens kompetenskrav behövs standardisering, smidiga processer och stödsystem för att på ett effektivt sätt hantera det här, säger Nina Hammarberg som jobbar aktivt med Industriportalen.

Tjänsteleverantörer

Industriportalen kommer möjliggöra för tjänsteleverantörer att utveckla befintliga och helt nya tjänster på plattformen vilket skapar ytterligare värden. Genom tillgång till kvalitetssäkrade kompetensprofiler så kan till exempel tjänster för behörighetsstyrning på maskiner och utrymmen, planering av resurser för olika projekt och mycket mer utvecklas.

– Vi på SSG kan omöjligt komma på alla tjänster och funktioner som bemöter industrins behov, därför vill vi skapa en plattform där industrin tillsammans kan göra det. Ska vi lyckas nå det globala målet, att bland annat skapa en hållbar industri som ska främja innovation, så måste vi se till att skapa rätt förutsättningar för att lyckas med det. Vi tror att Industriportalen är steget som vi behöver ta för att bidra till en effektivare och säkrare industri, säger Nina.

Genomförandeprojektet

Projektet startade 1 september och genomförs tillsammans med industrin. Utvecklingen kommer ske i en iterativ process där användarna involveras under hela processen.

– Vi tror på en utveckling nära användaren, det viktigt att få deras input under hela projektet för att plattformen i slutändan ska uppfylla deras behov. Målet är att vi ska lansera en första version av Industriportalen i Q2-2023, säger Johan.

Vill du veta mer om Industriportalen?

Vill du engagera dig i projektet eller har du någon fundering? Kontakta oss gärna via detta fomulär. Vill du komma i kontakt med oss direkt? Kontakta Johan Engman på 060 - 14 15 55 eller Nina Hammarberg 060 - 14 15 33

SSG kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med SSGs dataskyddspolicy.

 

Vill du ha nyheter direkt i din mailkorg?

Prenumerera på SSG News

Se även