Standard Solutions Group

Vid årsskiftet lanserades Workflow: ett digitaliserat flöde för hantering av tillståndsprocessen. En av personerna som varit med och bidragit i det här arbetet är Magnus Algotsson från Södra. På deras site i Långasjö har de 180 anställda som jobbar i tre skift för att leverera klimatsmarta produkter på ett hållbart och säkert sätt, det här är utmaningarna och möjligheterna som de ser inom industrin.

När jag fick frågan så kände jag direkt: det här ska vi absolut vara med i

En gemensam utmaning inom industrin är att skapa förutsättningar som gör att man stannar upp innan man agerar. Magnus ser potential för att industrin kan bidra till en säkrare arbetsmiljö genom att ha en arbetsprocess och verktyg som ger rätt förutsättningar för att agera rätt.

– Jag tror inte på att människor tar risker i onödan för att de tycker att det är kul, utan det är för att du inte ger dig själv tid att stanna upp och tänka efter. Det finns flera studier vars resultat visar hur vi fungerar som människor, när något inträffar så reagerar vi på automatik utan att reflektera över situationen. Men om vi stannar upp en stund innan vi agerar så går den analytiska delen av hjärnan i gång – och då får du ur ett säkerhetsmässigt perspektiv bättre förutsättningar för ett tryggare arbete. Jag upplever att vi inom industrin kan sakna en ännu mer styrd och analytisk arbetsprocess. Det är många människor inblandade och det är många som både behöver få kommunikation och hjälp med styrning för att känna sig trygga i arbetet. Skulle vi använda ett system som tvingar oss till att göra riskbedömningar och dokumentera det innan vi ens har fått ihop en klar arbetsorder – Då har vi skapat förutsättningar för att göra rätt från början, säger Magnus.

Södra Wood LångasjöKälla: © Södra Skogsägarna.

Stort behov på effektiva och säkra processer inom industrin

Markus Sjöholm, Produktchef på SSG On site & Workflow, förklarar att det finns ett stort behov inom industrin för standardiserade lösningar. Ofta är utmaningarna så pass komplexa att det är svårt att veta var man ska börja för att hitta en lösning. Men Workflow erbjuder en enkelhet som tidigare inte varit möjlig.
— Det är därför många visar ett starkt intresse för den typen av lösningar. Många anläggningar behöver bland annat väldigt ofta nå extern arbetskraft, vilket inte alltid är lätt att lösa. Men med SSG On site och funktionerna i appen så kan man nå både entreprenörer och anställda, säger Markus.

Workflow kan vara hjälpmedlet som kan få oss dit

Jim Wallenberg som tidigare jobbade som projektledare på Södra, nuförtiden senior rådgivare på SSG, har lång erfarenhet av projektledning inom industrin och har konsulterat i många projekt gällande arbetsmiljö-, kultur-, elsäkerhets- och säkerhetsfrågor för en tryggare industri. Även han ser stora styrkor med Workflow och hur det kan utveckla sättet man arbetar inom industrin.

– Jag tror att vi har gemensamma utmaningar och handskas med liknande situationer som det finns en koppling mellan. Att då få till en best practice, en standardiserad process eller tjänst och att i den diskussionen inte bara diskutera ett eventuellt verktyg, utan även ifrågasätta egna arbetssätt eller hanteringar. Att se hur andra anläggningar från andra industrier bemöter utmaningarna och hur de hanterar situationer, det är otroligt lärorikt för alla. Är du ensam inom en industri så är ett sådant här arbete inte något som du lätt kan starta själv, utan det kräver otroligt mycket tid och att du tar med massor av perspektiv. Workflow har gett upphov till att de som arbetar på site verkligen har satt sig ner och funderar på hur vill vi att det här verktyget ska fungera? Hur vill vi att det ska synka med våra arbetssätt? Allt förarbete som gjorts och hur verktyget har utformat gör att du som arbetar med de här frågorna faktiskt kan uppdatera och justera dina arbetssätt, för att nu finns det helt nya och bättre möjligheter, säger Jim.

Bild: SSG On site - Workflow | Digital hantering av arbetstillstånd effektiviserar arbetsflödet

Sedan lanseringen vid årsskiftet har SSG On site & Workflow kunnat applicera fler fördelaktiga komponenter och ytterligare funktionalitet, allt enligt industrins önskemål och feedback från piloter. Kunderna uppskattar den snabba takten med att förbättra små som stora saker i en pragmatisk, agil och efter behov-baserad takt. Hastigheten och den tydliga planen tillsammans med industrin är avgörande faktorer för att utveckla funktionalitet och bistå i arbetet att göra industrin ännu säkrare.

 

Vill du veta mer om workflow?

Tillämpning av arbetstillstånd och tillstånd för riskfyllda områden sker idag ofta manuellt, på papper eller delvis digitalt, och kan upplevas som komplicerat och just en pappersprodukt utan innebörd. Tillsammans med flera aktörer inom svensk industri har vi tagit fram Workflow – ett digitaliserat flöde för hantering av tillstånd, intyg och checklistor.

Gå in och läs mer