Standard Solutions Group

Työ- ja kulkulupia toimipaikan riskialueille hallitaan vielä nykyäänkin pitkälti manuaalisesti, paperilla, tai vain osittain digitaalisesti, mikä on monimutkaista ja aikaa vaativaa työtä. SSG on kehittänyt vastauksen teollisuuden haasteisiin täysin digitalisoidulla ja helppokäyttöisellä työlupien hallinnalla – pian Suomessakin on saatavilla Workflow.

Workflow on uusi toiminto SSG:n On site -työturvallisuussovellukseen. Sen avulla on mahdollista hallinnoida työ- ja kulkulupia täysin digitaalisesti, kattaen kaiken aina työluvasta lupaan työskennellä esimerkiksi tietyssä rakennuksessa, tai suorittaa erilaisia riskialttiita ja lupaa vaativia töitä tehokkaasti, kontrolloidusti ja turvallisesti.

SSG Workflow:ta  ovat olleet kehittämässä alan asiantuntijat eri teollisuuden toimialoilta. SSG On site -sovelluksen tuotepäällikkö Markus Sjöholmin mukaan pilotoinnit, työryhmän sitoutuminen ja osaaminen ovat olleet äärettömän tärkeässä roolissa näin mahtavan ja hyödyllisen digitaalisen prosessin kehittämisessä.

– Pilotoinnit asiakkaiden kanssa ovat olleet todella tärkeä osa koko matkaa. Se, että voimme testata sovellusta oikeassa toiminnassa ja aidoissa toimintaympäristöissä antaa meille mahdollisuuden luoda luotettava prosessi , joka tehostaa ja yksinkertaistaa asioita, sekä tuottaa arvoa asiakkaillemme, Sjöholm kertoo.

Sjöholmin mukaan teollisuudella on suuri tarve standardoiduille ratkaisuille. Usein haasteet näyttäytyvät niin monimutkaisina, että ihmiset eivät osaa edes lähteä  etsimään ratkaisua. Workflow tarjoaa helppoutta, joka ei ole aikaisemmin ollut mahdollista.


— Jatkuvasti kiristyvän kilpailun ja paremman tehokkuuden tavoittelun  vuoksi monet yritykset osoittavat suurta kiinnostusta tämän tyyppisiin ratkaisuihin. Monet laitokset joutuvat esimerkiksi palkkaamaan paljon ulkopuolisia urakoitsijoita, minkä hallinnointi ei aina ole helppoa ja yksinkertaista. SSG On site -sovelluksen avulla voi kuitenkin tavoittaa kaikki alueen työntekijät – niin urakoitsijat kuin laitoksen omatkin.

Näin Workflow toimii

Työluvat ja paikalliset luvat: Luo ja hallitse kaikkia toimipaikan lupia täysin digitaalisesti, sekä tarkastele niihin liittyviä rutiineja ja tehtävälistoja, joita vaaditaan ennen ja jälkeen työn suorittamista.

Todistukset: Mahdollisuus luoda toimipaikkakohtaisia todistuksia/lupia, esimerkiksi erilaisten ajoneuvojen käyttölupia tai lupia tehdä erilaisia riskitöitä.

Tehtävälistat: Tämän toiminnon avulla voit luoda digitaalisesti erilaisia tarkistuslistoja, esimerkiksi riskien kartoitukseen, toimipaikan erilaisiin rutiineihin tai muihin kontrollointia vaativiin tehtäviin, jotka monesti tehdään edelleen manuaalisesti paperilla.


Kiinnostuitko?

Workflow on pian saatavilla myös Suomessa. Jos haluat kuulla lisää tästä mahtavasta turvallisuutta ja tehokkuutta parantavasta työkalusta, ota yhteyttä SSG:n Suomen toimistoon.