Standard Solutions Group

Under april har uppdateringar gjorts bland SSG Standarder.

SSG 1007 – Kulörer för täckmålning av metalliska material

SSG 1007 används vid val av kulörer för korrosionsskyddande täckfärger, med undantag för bland annat järnglimmer- och aluminiumpigmenterade färger. 

SSG 2113 – Riskbedömning av trycksatta anordningar

SSG 2113 är en checklista som består av 29 punkter som ska undersökas och bedömas på respektive systemdel/produktionsavsnitt i en trycksatt anordning. Den eller de punkter som inte behöver bedömas i ett specifikt fall kan ignoreras. Efter riskbedömningen skrivs iakttagelserna ned i en åtgärdslista eller handlingsplan som sedan ska leda till en komplettering eller ändring av tillsynsprogrammen för underhållsarbetet.

SSG 2119 – Riskbedömning vid förändringsarbete

SSG 2119 är en checklista som används för att göra en riskbedömning vid förändringsarbete. Checklistan riktar sig till personer som regelbundet gör riskbedömningar såväl systematiskt som vid förändringar, exempelvis avdelningsansvariga, chefer i den löpande verksamheten, projektansvariga i projekt samt BAS P/U vid arbeten som lyder under AFS 2020:1 – Arbetsplatsens utformning och AFS 1999:3 – Bygg- och anläggningsarbete.