Standard Solutions Group

Under sommaren har ett stort antal standarder uppdaterats. Här kan du läsa mer!

Uppdaterade installationsprinciper

I juni publicerades nya utgåvor av SSG:s installationsprinciper. Standarderna används av beställare och leverantörer för att underlätta installationsprojekt av olika typer av instrument.  I de nya utgåvorna har vi bland annat förtydligat texter och uppdaterat hänvisningar till aktuella material- och kabelstandarder, vilket gör dem till bättre upphandlingsunderlag. En stor förändring är även att standarderna nu kan fyllas i och redigeras digitalt, vilket gör det enklare för beställaren att ta fram tydliga beställningsunderlag som är anpassade till just deras behov.

De installationsprinciper som uppdaterats är SSG 5402–5408, materialförteckningen SSG 5415 samt SSG 5416 och SSG 5417 som handlar om processanslutningar och montagedetaljer. Det har även tillkommit en ny guide, SSG 5418, som ger överblick över alla standarder ovan och beskriver hur de är tänkta att användas. Där finns även exempel på installationer som är utförda enligt principerna.

VVS-standarden 3700 uppdelad 

SSG:s VVS-standard riktar sig till de som projekterar, konstruerar, tillverkar och upphandlar VVS-system, med syftet att minska underhållsproblem som korrosion och felande komponenter i driftmiljön. För att det ska bli enklare för respektive målgrupp att hitta just den information som den behöver har standarden gått från att vara en stor standard till att bli flera mindre:

 • SSG 3700VVS-system: Översikt och anläggningstekniskt underlag
 • SSG 3701VVS-system: Miljöklassificering
 • SSG 3702 VVS-system: Mediakoder, system, flödesscheman och dimensioneringsgrunder
 • SSG 3703VVS-system: Projekteringsförutsättningar för eltekniska driftrum
 • SSG 3704VVS-system: Projekteringsförutsättningar för processlokaler
 • SSG 3705VVS-system: Projekteringsförutsättningar för personalutrymmen
 • SSG 3706VVS-system: Kvalitetsangivelser, sakvaror, ventilation, kyla och värme
 • SSG 3707VVS-system: Märkning, provning, dokumentation, utbildning
 • SSG 3708VVS-system: Smide, rörupphängningar – typlösningar
 • SSG 3709VVS-system: Komponentnumrering.

Nya rörupphängningar

Bland SSG:s rörupphängningar har det tillkommit tre nya standarder:

 • SSG 7077Rörupphängningselement – rörklammer av stål – enkel
 • SSG 7150 – Rörupphängningselement – glidsko för oisolerade och isolerade rörledningar med max. 80 mm isoleringstjocklek
 • SSG 7152 – Rörupphängningselement – glidsko för isolerade rörledningar

Uppdateringar har även gjorts i följande rörupphängningsstandarder:

 • SSG 7001 – Rörupphängningar – symboler och typer
 • SSG 7005 – Rörupphängningar – typer
 • SSG 7080 – Rörupphängningselement – fixklammerhalva
 • SSG 7155 – Rörupphängningselement – avhasningsskydd för glidskor
 • SSG 7177 – Rörupphängningselement – underdel till stöd
 • SSG 7178 – Rörupphängningselement – stöd för rörböj
 • SSG 7260 – Rekommenderade centrumavstånd för rörledningar
 • SSG 7900 – Teknisk rapport – Beräkning av SSG:s rörupphängningar

SSG 7054 har dragits in då den inte längre anses fylla något behov.

SSG 2017 – Bedömning av underhållsmässighet

SSG 2017 används som en checklista i projekt för att säkerställa acceptabel nivå av underhållsmässighet på anläggningsobjekt. Att i ett tidigt skede ta hänsyn till underhållsmässighet gynnar systemeffektivitet och möjliggör hög driftsäkerhet. SSG 2017 beaktar de underhållsaktiviteter som kan utföras, oavsett utövare.

SSG 3499 – Pneumatiska anläggningar – tekniska bestämmelser för leverans

SSG 3499 är avsedd att användas vid val och upphandling av pneumatikutrustning. Syftet är att användaren ska få en säker pneumatikanläggning med hög tillgänglighet och låg underhållskostnad.

SSG 3499 specificerar och förtydligar punkter i SS-EN ISO 4414:2010 som ska uppfyllas av den pneumatiska utrustningen eller på utrustning där pneumatik ingår, i samband med funktion, säkerhet, tillförlitlighet, miljö och dokumentation.